środa, 04 kwietnia 2012 10:50

Zarząd i rada docenione

Napisane przez  (mo)
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” podsumowała swą czteroletnią działalność. Delegaci stowarzyszenia pozytywnie ocenili działania dotychczasowego zarządu, jednomyślnie wybierając go na kolejną kadencję. Na czele LGD nadal zostaje Beata Juśkiewicz-Bartnik. Przewodniczącym Rady Programowej został Wiesław Radzięciak.

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” działa od 2008 r. Celem stowarzyszenia, w skład którego wchodzą gminy: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców. LGD ma na swoim koncie masę osiągnięć. Za jej pośrednictwem mnóstwo instytucji, stowarzyszeń i mieszkańców gmin członkowskich stowarzyszenia zdobyło unijne pieniądze na wiele inwestycji. W ciągu czteroletniej działalności LGD wykorzystało pieniądze z PROW-u na kwotę ponad 1 mln 800 tysięcy złotych, realizowało projekty z POKL na 2,7 mln zł, w których wzięło udział aż 232 osoby. Stowarzyszenie organizuje szkolenia, staże, konferencje, imprezy sportowe i kulturalne, wydaje publikacje. Nic dziwnego, że w środę, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego LGD „Ziemi Chełmskiej”, delegaci stowarzyszenia na kolejną, czteroletnią kadencję jednogłośnie wybrali ten sam skład zarządu. Prezesem ponownie została Beata Juśkiewicz-Bartnik, jej zastępcami Małgorzata Sarzyńska i Paweł Mroczkowski, sekretarzem Grażyna Szykuła, a skarbnikiem Grażyna Wagner. Mała zmiana zaszła w Radzie Programowej LGD. Dotychczasowego przewodniczącego Romana Kandziorę zastąpił Wiesław Radzięciak

Zebranie było okazją do podsumowania inicjatyw podejmowanych przez LGD „Ziemi Chełmskiej” w 2011 r. Wśród nich wymienić należy np. organizację tak wielkich konferencji jak I Forum Kobiet Lubelszczyzny, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Sprawozdanie z działalności za 2011 r. przyjęto bez głosu sprzeciwu. Kalendarz działań planowanych przez LGD „Ziemi Chełmskiej” w najbliższym czasie pęka w szwach. Przewidziane są kolejne szkolenia dla liderów projektów, publikacje wydawnictw, działania na rzecz promocji obszaru LGD.            

Zostaw Komentarz