poniedziałek, 25 marca 2013 09:43

Konkurs plastyczny

Napisane przez  red
Oceń ten artykuł
(1 głos)


Po raz kolejny Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie ogłasza Konkurs plastyczny „Łowiectwo w rysunku”. Adresowany jest on do dzieci i młodzieży z terenu działania okręgu, tj. terenu: Chełma, Rejowca i powiatu chełmskiego, Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego oraz Włodawy i powiatu włodawskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką łowiectwa, działanie na rzecz promocji okręgu i współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody. Uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem może przedstawić na konkurs pracę rysunkową, wykonaną dowolną technika na kartonie - tylko i wyłącznie w formacie A-4. Prace należy opatrzyć na odwrocie czytelną informacją zawierającą: dane autora, imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz tytuł pracy. Patronat medialny nad konkursem tradycyjnie pełni „Nowy Tydzień”.
Organizatorzy na prace konkursowe oczekują do 27 maja 2013 r. Dla laureatów przygotowano dyplomy i nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje o regulaminie konkursie u organizatorów pod nr tel. 82 565 84 82 oraz na stronie internetowej www.pzlchelm.pl.


Ocena prawidłowości pozyskania jeleni-byków
łowiec wieniec kopia(21 marca) W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej w Kumowej Dolinie odbyła się ocena prawidłowości pozyskania byków jeleni. Komisja oceny pod przewodnictwem Andrzeja Szumery oceniła 112 pozyskanych byków. Selekcjonerzy przedstawili do oceny 12 szt. wieńców jeleni byków w III klasie wieku, 44 wieńców w II klasie wieku oraz 56 sztuki w I klasie wieku. Komisja oceniła 15 przypadków (13,39%) jako odstrzał naganny (XX - dwa czerwone punkty) oraz 10 przypadków (8,92%) jako odstrzał nieprawidłowy (X - jeden pkt czerwony). Stwierdzono 20 odstrzałów (17,85%) zrealizowanych w klasie niezgodnej z wydanym upoważnieniem (N - pkt niebieski) oraz 1 przypadek (żółty pkt) niestarannej preparacji.
Dokonano wstępnej wyceny trofeów medalowych. Srebrnomedalowe wieńce pozyskali:
Leszek Prus: 18 NOK - masa wieńca 8595g, wyceniony 203,78 pkt. CIC
Piotr Piecuch: 16ROK - masa wieńca 7800g, wyceniony 202,80,15 pkt CIC
Jarosław Sadowski: 14ROK - masa wieńca 8295g, wyceniony 195,34 pkt CIC

 


Brązowomedalowe wieńce pozyskali:
Paweł Zawiślak: 12ROK - masa wieńca 7460g, wyceniony 194,92 pkt CIC
Kazimierz Dzwonek: 12NOK - masa wieńca 6915g, wyceniony 183,11 pkt CIC
Andrzej Kapluk: 12 ROK - masa wieńca 6200g, wyceniony 180,85 pkt. CIC
Bogdan Karwat: 12NOK - masa wieńca 6560g, wyceniony 179,44 pkt CIC
Andrzej Pawłowski: 14ROK - masa wieńca 6510g, wyceniony 177,48 pkt CIC
Janusz Habrowski: 16ROK - masa wieńca 6715g, wyceniony 176,12 pkt CIC
Polikarp Kublik: 14NOK - masa wieńca 6350g, wyceniony 175,98 pkt CIC
Józef Pituch: 12NJK - masa wieńca 6515g, wyceniony 175,48 pkt CIC
Lech Czelej: 12ROK - masa wieńca 6745g, wyceniony 175,06 pkt CIC
Tytuł „MYŁKUSA 2012/2013” przyznano Tadeuszowi Niedźwiedzkiemu z KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie za wieniec pozyskany w obwodzie łowieckim nr 90 Nadleśnictwo Włodawa.
Tytuł „WIENIEC 2012/2013” przyznano Leszkowi Prusowi z KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, za wieniec jelenia byka 18 NOK „osiemnastak nieregularny obustronnie koronny” pozyskany w obwodzie łowieckim nr 188 Nadleśnictwo Chełm.

Zostaw Komentarz