piątek, 26 czerwca 2015 07:37

Jest świetlica

(13 czerwca) Otwarto nowo wybudowaną świetlicę wiejską w Wołczynach. Przed uroczystym przecięciem wstęgi nowy przybytek kultury w Gminie Włodawa poświęcił proboszcz parafii pw. św. Jana Jałmużnika w Orchówku o. Wojciech Gwiazda.

piątek, 26 czerwca 2015 07:37

Temat szkół zdominował sesję

Wójt Jan Łukasik otrzymał jednogłośne absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu, ale to temat planowanej reformy gminnej oświaty zdominował VII sesję Rady Gminy Wola Uhruska. Na obrady licznie przybyli rodzice dzieci z Woli Uhruskiej, którzy nie godzą się na łączenie klas w liczniejsze oddziały.

piątek, 26 czerwca 2015 07:37

Wójt czysta jak łza

Legły w gruzach nadzieje opozycji wójt Hanny na łatwe przejęcie władzy w gminie. Stałoby się tak zapewne, gdyby włodarz została skazana w procesie w sprawie zbierania fałszywych podpisów. Jednak Grażyna Kowalik została całkowicie oczyszczona ze stawianych jej zarzutów. Wyrok jest już prawomocny.

piątek, 26 czerwca 2015 07:36

Cel - płynność finansowa

Teresa Szpilewicz od miesiąca jest dyrektorem włodawskiego szpitala. Cel ma postawiony jasno: osiągnięcie płynności finansowej jednostki. - Czasu nie mam praktycznie na nic - mówi - ponieważ bez przerwy są jakieś problemy. Jednak tego się podjęłam, zatem nie narzekam, bo lubię wyzwania. Nawet tak ekstremalnie trudne, jak w przypadku włodawskiego szpitala.

piątek, 26 czerwca 2015 07:36

Wyryki mają aferę taśmową

Film z piątkowego posiedzenia Rady Gminy Wyryki był powodem zwołania wtorkowej sesji nadzwyczajnej. Na nagraniu tym wójt Andrzej Ćwirta dopatrzył się, że niektórzy radni w czasie głosowania nie podnosili ręki w sposób jednoznaczny. - Niektóre gesty bardziej przypominały drapanie się po głowie - mówił, zaskakując wszystkich, bo w ten sposób podważył korzystny dla siebie wynik absolutorium.

piątek, 26 czerwca 2015 07:35

Za śmieci tyle samo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Gminny Zakład Komunalny we Włodawie zajmą się wywozem odpadów z terenu należącego do Międzygminnego Związku Celowego. Podpisanie umów zaplanowano na 29 czerwca. Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest to, że opłaty za odbiór śmieci pozostaną bez zmian.