poniedziałek, 23 marca 2015 10:52

Czekamy na pierwszego odbiorcę!

(17 marca) Zasilenie gazem ziemnym Włodawy staje się faktem. Już dziś mieszkańcy miasta mogą podpisać umowę przyłączeniową z Polską Spółką Gazownictwa, by w pierwszym półroczu 2015 r. korzystać z wygodnego w użytkowaniu oraz bezpiecznego dla środowiska źródła energii, jakim jest gaz ziemny - mówili podczas konferencji prasowej, zorganizowanej we Włodawskim Domu Kultury, przedstawiciele Zakładu Gazowniczego
w Lublinie: Grzegorz Staniszewski i Mirosław Główka.

poniedziałek, 23 marca 2015 10:52

O drogach po sesji

(17 marca) Przewodniczący Rady Gminy Włodawa Janusz Korneluk zwrócił się do wójta Tadeusza Sawickiego, aby ten przygotował na następną sesję harmonogram budowy i remontów dróg gminnych w bieżącej kadencji rady. Taki wniosek, jak podkreślił wnioskodawca, jest konsekwencją dyskusji, która toczyła się podczas obrad komisji budżetowej. Przyjęcie do realizacji wypracowanego harmonogramu uporządkowałoby procesy inwestycyjne w tym zakresie.

poniedziałek, 23 marca 2015 10:50

Bezpłatne porady prawne w starostwie

Tylko do końca kwietnia można w starostwie uzyskać bezpłatną poradę prawną. W poniedziałki i czwartki można się radzić prawnika niemal w każdej sprawie. - To bardzo cenna i potrzebna inicjatywa - mówi starosta Andrzej Romańczuk. - W coraz bardziej skomplikowanych i trudnych czasach dobry prawnik bywa często na wagę złota. A jeśli jest bezpłatny to mogą z niego skorzystać i najubożsi.

poniedziałek, 23 marca 2015 10:50

Przetarg na odbiór odpadów nierozstrzygnięty

Nie udało się rozstrzygnąć przetargu na odbiór odpadów z terenów gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Powód? Zbyt wysokie ceny zaproponowane przez firmy wywozowe.

poniedziałek, 23 marca 2015 10:50

Obniżyli diety

(19 marca) Rada Powiatu we Włodawie obniżyła diety radnych. Tym samym zaoszczędzono kilkadziesiąt tysięcy zł rocznie. W dyskusji nad uchwałą radny Mariusz Zańko chciał większego obniżenia diet przewodniczącym komisji oraz wiceprzewodniczącemu rady, zaś radny Andrzej Rusiński zaproponował ograniczenie wszystkich diet do 450 zł. Radny Edward Łągwa postulował zastanowienie się nad zwrotem kosztów dojazdu oraz wprowadzeniem „kar” za nieobecność na sesji. Te propozycje nie znalazły jednak zrozumienia u większości radnych.

poniedziałek, 23 marca 2015 10:49

Lejce i bat trzyma starosta

(19 marca) Pełny, 17-osobowy skład Rady Powiatu we Włodawie przyjął 9 uchwał, kilka sprawozdań i informacji. W interpelacjach, jak zwykle, najwięcej miejsca poświęcono drogom oraz szpitalowi. Przyjęto nowy regulamin organizacyjny starostwa, w którym pozycja starosty Andrzeja Romańczuka świadczy o jego sile i bardzo mocnej pozycji.