Strona główna Nieruchomości i budownicwo

Nieruchomości i budownicwo

Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część pierwsza

Jeśli urząd skarbowy przedłuża prowadzone postępowanie i opóźnia wydanie decyzji inwestor ma prawo wnieść skargę na bezczynność organu -  musi jednak wcześniej złożyć odpowiednie...

Fakty i liczby dotyczące polskiego rynku e-commerce

Polska na tle wielu krajów Europy Zachodniej to wciąż pozytywny ewenement gospodarczy, aż chciałoby się rzec „zielona wyspa” na mapie Europy. Czynniki, które do...

Istotne zmiany w systemie dziedziczenia

Nowa procedura – tzw. Europejskiego Poświadczenia Spadkowego – pozwoli spadkodawcy na samodzielny wybór dogodnego systemu dziedziczenia. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w...

Jakie aspekty mają wpływ na ważność decyzji administracyjnej?

Otrzymana przez nas decyzja administracyjna zawiera błędy – przykładowo nie został złożony podpis na dołączonym do niej załączniku. W jakich okolicznościach decyzja będzie podlegać...

Procedury przy budowie zjazdu publicznego i zjazdu indywidualnego

 Jakie warunki musza zostać spełnione, by uzyskać zgodę na lokalizację zjazdu publicznego do planowanej inwestycji, a jakie na zjazd indywidualny? Jakie zmiany w kwestii...

Co robić, gdy urzędnicy przedłużają nasze postępowanie? Część druga

  W poprzedniej części poradnika omówiona została obowiązująca powszechnie zasada rozpatrywania spraw bez zbędnej zwłoki, terminy, jakie obowiązują urzędników przy załatwianiu spraw oraz obowiązek informowania...

Co robić, gdy urzędnicy przedłużają nasze postępowanie? Część pierwsza

Zgodnie z prawem organ powinien rozpatrywać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co więcej, o każdym przypadku nierozpatrzenia sprawy w przysługującym na to terminie musi powiadomić...

Na jakiej podstawie inwestor może zaskarżyć plan miejscowy?

  Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli na jakiej podstawie inwestor ma prawo zaskarżyć...

Kto zapłaci za nielegalne zajęcie pasa drogowego?

Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego bez odpowiedniego zezwolenia zarządcy podlega karze pieniężnej – na kogo, w świetle prawa, może zostać ona nałożona? Zgodnie...

Nowe urządzenia infrastruktury technicznej powstaną nawet bez zgody właścicieli działek

Gmina buduje nowe urządzenia infrastruktury technicznej – czy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może nie wyrazić zgody na takie działania? Kto i w jakich...

Najpopularniejsze