Strona główna Nieruchomości i budownicwo

Nieruchomości i budownicwo

Spadkobiercy rolników mogą nie odzyskać gruntów

Spadkobiercy nieruchomości gruntowych, które zostały przekazane państwu na mocy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodziny, nie mogą liczyć...

Kiedy fiskus może zakwestionować cenę sprzedaży nieruchomości? Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały: okoliczności, w jakich fiskus może zakwestionować cenę sprzedaży nieruchomości zawartą w akcie notarialnym; aspekty postępowania podatkowego wszczętego przez...
Nieruchomości i Budownictwo

Kiedy fiskus może zakwestionować cenę sprzedaży nieruchomości? Część pierwsza

W jakich okolicznościach fiskus może zakwestionować cenę sprzedaży nieruchomości zawartą w akcie notarialnym? Jakie czynniki mają wpływ na wartość rynkową naszej nieruchomości? Jak, zgodnie...

Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały terminy obowiązujące przy wydawaniu decyzji wieńczących postępowanie podatkowe, w jakich sytuacjach organ ma prawo nie załatwić naszej sprawy...

Jak uzyskać zwrot VAT przy zakupie działki budowlanej?

Jak, krok po kroku, ubiegać się o uzyskanie zwrotu VAT przy zakupie działki budowlanej? Jakie procedury obowiązywać będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a...

Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część pierwsza

Jeśli urząd skarbowy przedłuża prowadzone postępowanie i opóźnia wydanie decyzji inwestor ma prawo wnieść skargę na bezczynność organu -  musi jednak wcześniej złożyć odpowiednie...

Fakty i liczby dotyczące polskiego rynku e-commerce

Polska na tle wielu krajów Europy Zachodniej to wciąż pozytywny ewenement gospodarczy, aż chciałoby się rzec „zielona wyspa” na mapie Europy. Czynniki, które do...

Istotne zmiany w systemie dziedziczenia

Nowa procedura – tzw. Europejskiego Poświadczenia Spadkowego – pozwoli spadkodawcy na samodzielny wybór dogodnego systemu dziedziczenia. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w...

Jakie aspekty mają wpływ na ważność decyzji administracyjnej?

Otrzymana przez nas decyzja administracyjna zawiera błędy – przykładowo nie został złożony podpis na dołączonym do niej załączniku. W jakich okolicznościach decyzja będzie podlegać...

Procedury przy budowie zjazdu publicznego i zjazdu indywidualnego

 Jakie warunki musza zostać spełnione, by uzyskać zgodę na lokalizację zjazdu publicznego do planowanej inwestycji, a jakie na zjazd indywidualny? Jakie zmiany w kwestii...

Najpopularniejsze