Co robić, gdy urzędnicy przedłużają nasze postępowanie? Część pierwsza

Zgodnie z prawem organ powinien rozpatrywać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co więcej, o każdym przypadku nierozpatrzenia sprawy w przysługującym na to terminie musi powiadomić...

Na jakiej podstawie inwestor może zaskarżyć plan miejscowy?

  Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli na jakiej podstawie inwestor ma prawo zaskarżyć...

Kto zapłaci za nielegalne zajęcie pasa drogowego?

Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego bez odpowiedniego zezwolenia zarządcy podlega karze pieniężnej – na kogo, w świetle prawa, może zostać ona nałożona? Zgodnie...

Nowe urządzenia infrastruktury technicznej powstaną nawet bez zgody właścicieli działek

Gmina buduje nowe urządzenia infrastruktury technicznej – czy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może nie wyrazić zgody na takie działania? Kto i w jakich...

Jak upilnować sąsiada?

Zmiana przepisów budowlanych sprawiła, ze będziemy mieć niewielki wpływ na to, co powstanie na sąsiedniej działce. Jak zatem radzić sobie z niechcianymi sąsiednimi budowlami?...

Czy może dojść do zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości bez zgody współwłaścicieli?

Zawarty w ustawie o gospodarce nieuruchomiani przepis uzależniający zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości od zgody pozostały współwłaścicieli bądź spadkobierców utracił moc z dniem 24...

Kto rozpatrzy zwróconą sprawę?

W jakich okolicznościach pracownik organu administracji podlegać będzie wyłączeniu od udziału w postępowaniu? Zgodnie z art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego pracownik organu administracji publicznej podlega...

Wynajem pokoi gościnnych bez podatku PIT

 Jakie warunki muszą zostać spełnione, by wynajem pokoi gościnnych został zwolniony z obowiązku podatkowego PIT? Jak pokazują statystyki coraz częściej wczasowicze nie decydują się...

Jak opodatkować dostawę gruntów o różnych statusach?

Zbycie gruntów mających status terenów budowlanych jedynie w części nieruchomości powinno zostać opodatkowane proporcjonalnie do udziału powierzchni podlegającej zabudowie. Zbycie gruntów, które posiadają status terenów...

Korzystne zmiany w opłatach legalizacyjnych. Część druga

  W poprzedniej części artykułu omówione zostały zmiany, jakie wprowadza nowela prawa budowlanego w kwestii legalizacji samowoli budowlanej. Odroczenie terminu płatności i raty Zgodnie z nowym...

Najpopularniejsze

Stara hala do rozbiórki

Lokum na plusie

Powrót w dobrym stylu

Babeczki dla pacjentów