Czy warunki zabudowy mogą być sprzeczne ze studium uwarunkowań?

Inwestor planujący wystąpić z wnioskiem o otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy nie musi brać pod uwagę ustaleń zawartych w studium uwarunkowań. Studium uwarunkowań i kierunków...

Dodatkowe formalności przy pozwoleniu na budowę. Część druga

Jedną z dodatkowych formalności, jakiej dopełnić musi inwestor przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W poprzednim...

Dodatkowe formalności przy pozwoleniu na budowę. Część pierwsza

  Jeśli właściwy organ stwierdzi, że nasza inwestycja może znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, jeszcze przed pozwoleniem na budowę, musimy uzyskać decyzję o środowiskowych...

Czy lokal dla pracowników może zostać uznany za środek trwały?

Czy zakup mieszkania dla pracowników można połączyć z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli w jakich okolicznościach fiskus pozwoli rozliczyć je w firmowych kosztach? Inwestor kupuje mieszkanie...

Kiedy dochodzi do zasiedzenia służebności?

Czym jest służebność przesyłu, w jakich okolicznościach można występować o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem oraz kiedy, zgodnie z prawem, można mówić o zasiedzeniu służebności? Zgodnie...

Kiedy złożyć wniosek o wznowienie postępowania?

W jakich okolicznościach strona może wystąpić o wznowienie postępowania i jaki termin przewidziany jest na złożenie takiego wniosku? Kiedy można wznowić postępowanie? Zgodnie z przesłankami kodeksu...

Kiedy nadzór budowlany przekracza swoje kompetencje?

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć na przedsiębiorcę obowiązek dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz, czyli w jakich sytuacjach można wnosić, że powiatowy inspektor nadzoru...

Czy warunki zabudowy mogą zależeć od parametrów drogi publicznej?

Uzyskanie warunków zabudowy zależy od dostępu nieruchomości do drogi publicznej  - nie można jednak obciążać prywatnych inwestorów obowiązkiem zapewniania jej odpowiednich parametrów. Kiedy trzeba uzyskać...

Gdzie szukać nieruchomości pod inwestycję lub zabudowę mieszkaniową?

Przy wyborze gruntu pod inwestycję lub zabudowę mieszkaniową, oprócz samej nieruchomości oraz sprzedającego, warto sprawdzić również, co może zaoferować nam dana gmina. Przy wyborze nieruchomości...

W co inwestować w górach?

Jakie inwestycje w rejonach górskich cieszą się największą popularnością wśród turystów? Góry nadal w cenie W rejonach górskich największą popularnością – nie tylko w sezonie zimowym,...

Najpopularniejsze