Zacieśniają współpracę

W ubiegłym tygodniu Włodawę odwiedziła delegacja samorządowców z Lubomla na Ukrainie. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy obu miastami. Samorządy mają wspólnie działać i wspierać się na kilku polach – w dziedzinie oświaty, kultury, gospodarki, turystyki oraz sportu.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony ukraińskiej byli burmistrz Lubomla Roman Juszczuk oraz przewodniczący tamtejszej administracji – Mikolai Parhomuk. Włodawę reprezentował rzecz jasna burmistrz, Wiesław Muszyński. Jest to już kolejna umowa międzynarodowa określająca warunki współpracy włodawskiego samorządu z partnerami zagranicznymi. – W maju na zaproszenie burmistrza Romana Juszczuka odwiedziliśmy Luboml. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o możliwościach współpracy. Dzisiaj przechodzimy od słów do czynów, bowiem podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Włodawą i Lubomlem, oraz Rejonem Lubomelskim. Ten dokument będzie bardzo istotny przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych na realizację wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Luboml to ponad dziesięciotysięczne miasto w obwodzie wołyńskim na zachodniej Ukrainie, oddalone o 17 kilometrów od granicy z Polską. W przeszłości mieszkali tam – podobnie jak we Włodawie – katolicy, wyznawcy prawosławia i judaizmu. Przed II wojną światową oba miasta łączyła komunikacja. Według monografii statystyczno-gospodarczej Włodawy z roku 1939 Stanisława Edmunda Michalskiego autobus Włodawa-Luboml kursował 1 raz na tydzień. (ad)