Znowu klęska miasta

Sztandarowy projekt Włodawy na rewitalizację starego miasta przepadł! Odpadł już na etapie formalnych kryteriów. Na pocieszenie pozostaje fakt, że wnioski powiatu, muzeum oraz Hanny przeszły tę ocenę i mają spore szanse na wielomilionowe dofinansowanie.

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił w piątek listę projektów, spełniających kryteria formalne, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wśród tych 16 wniosków, które przeszły pozytywnie tę ocenę, są: Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie (koszt całości 8 mln 729 tys. zł, dofinansowanie 5 mln 887 tys. zł), Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury (6 mln 732 tys. zł, dof. 5 mln 117 tys. zł) i Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie (5 mln 182 tys. zł, dof. 3 mln 464 tys. zł).

Odpadł z przyczyn formalnych (jako jeden z ośmiu) miejski wniosek Na Szlaku Trzech Kultur – odnowienie zabytkowego centrum Włodawy (koszt 9 mln 343 tys. zł, dof. 7 mln 942 tys. zł).
Po klęsce wniosku na solary i fotowoltaikę to kolejna wielka wpadka ratusza, który nie potrafi dobrze napisać wniosku. – Szok, wstyd i blamaż! – załamuje ręce jeden z radnych miejskich. – Co się dzieje? Burmistrz wielokrotnie podkreślał, że sekretarz miasta Krzysztof Małecki potrafi sporządzać wnioski o unijne dofinansowanie. (gd)