Dzienne Archiwum: 25 lutego 2023

Rocznica inwazji Rosji na Ukrainę – wymiar militarny

Komentarz ekspercki prof. Walentego Baluka – dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS i zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS dot. rocznicy) inwazji...