40 milionów na kanalizację i oczyszczalnię

W Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Tak wielkiej inwestycji w Krasnymstawie samorząd jeszcze nie realizował. Budowa sieci ma pochłonąć blisko 40 mln zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita jej wartość to ponad 39 mln zł, z czego 20,1 mln zł stanowi dotacja ze środków unijnych. – Powyższe przedsięwzięcie obejmie swym zakresem rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 36,5 km, wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta dotychczas nieskanalizowanych – informuje Magdalena Górecka z Urzędu Miasta Krasnystaw.
Przewidziana do wykonania sieć kanalizacyjna została podzielona na następujące zadania:
– ulice Kościuszki, Polewana, Bociania, Topolowa i Łąkowa (11 km kanalizacji – III kwartał 2017 r.),
– ulice Witosa, Jabłonkowa, Ułańska, Bławatna, Polna, Makowa, Kickiego, Kółkowa, Bohaterów Września, Wójta Stanisława, Wiśniowa, Gołębia, Kwiatowa (13,8 km, I kwartał 2018 r.),
– ul. Stokowa, Łukasińskiego, Bieleszy, Ściegiennego, Niesieckiego, Wąska, Czuby (11 km, I kwartał 2017 r.),
– planowane osiedle pomiędzy ulicami Polewaną, Okrzei, Królowej Jadwigi (0,7 km, I kwartał 2017 r.).
– W ramach inwestycji została uwzględniona także kompleksowa modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie, obejmująca między innymi: remont istniejącego zagęszczacza osadów, remont istniejących poletek osadowych, budowę nowej prasy osadów z kompletnym wyposażeniem, budowę suszarni osadów wraz z osprzętem i instalacjami towarzyszącymi – wylicza Górecka. Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni pozwoli na znaczące zmniejszenie uwodnienia osadów pościekowych oraz jednoczesne zmniejszenie ich objętości nawet 4-krotnie. Ponadto powstający podczas procesu oczyszczania odpad będzie w pełni ustabilizowany i zhigienizowany. Na całość przedsięwzięcia inwestycyjnego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej posiada aktualną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W najbliższym czasie w wyniku procedury przetargowej o udzielenie zamówień publicznych zostaną wyłonieni wykonawcy poszczególnych zadań. Planowany termin rozpoczęcia prac to I kwartał 2017 r. (kg)