Agencje ochrony w supermarketach. Sprawdź, jakie mają uprawnienia

Obecność ochroniarzy w supermarkecie, galerii handlowej, a nawet niewielkim dyskoncie nikogo już dzisiaj nie dziwi. Nie chodzi wyłącznie o zabezpieczenie przed kradzieżą, ale również (a może przede wszystkim) – o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa klientom i pracownikom na terenie obiektu. Warto jednak dowiedzieć się, jakie uprawnienia mają agencje ochrony.

Uprawnienia ochroniarzy na terenie obiektu są regulowane prawnie. Mówiąc w największym uproszczeniu: ochroniarz może więcej niż zwykły pracownik sklepu, ale mniej niż policjant.

Agencje ochrony odpowiadają za bezpieczeństwo obiektów

Większość supermarketów decyduje się na skorzystanie z ochrony zewnętrznej, zdając się na usługi firmy mającej doświadczenie, wiedzę i odpowiednie kompetencje, jak np. Konsalnet. Do zadań pracowników ochrony, którzy znajdują się na terenie obiektu należy obserwacja tego, co się dzieje i reagowanie na sytuacje, które wiążą się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo osób – np. w sytuacji, gdy dojdzie do bójki czy agresywnej wymiany zdań, jak i mienia. Zabezpieczenie przed kradzieżą jest więc tylko jednym z elementów.

Kompetencje ochroniarza w świetle prawa

Prawa agenta ochrony reguluje Ustawa z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Kluczowy jest jej art. 36, który wskazuje konkretne uprawnienia pracownika wykonującego zadania związane z ochroną. Wynika z niego, że agencje ochrony, a dokładniej ich licencjonowani pracownicy mogą:

  • ustalać uprawnienia do przebywania na terenie obszaru/ obiektu chronionego – np. prosząc o okazanie przepustki czy legitymacji służbowej, gdy osoba bez autoryzacji znajdzie się na zapleczu,
  • legitymować przebywających na terenie obiektu chronionego – celem ustalenia ich tożsamości,
  • wezwać osobę, która zakłóca porządek lub nie ma odpowiednich uprawnień do opuszczenia obiektu chronionego,
  • ująć osobę, która stwarza zagrożenie dla osób i mienia na terenie chronionym aż do przybycia policji,
  • zastosować środki przymusu bezpośredniego (w tym kajdanki czy paralizator) w sytuacji poważnego zagrożenia dóbr chronionych lub gdy odpierają atak na siebie,
  • zastosować broń palną w przypadku bezpośredniego zamachu na życie

Czego ochroniarz nie może?

Prawa agenta ochrony nie są oczywiście nieograniczone. Pracownik ochrony nie może np.:

  • dokonać przeszukania osoby, bez względu na powód– może jednak poprosić o okazanie zawartości kieszeni, torby czy plecaka, a w przypadku odmówienia wykonania takiego polecenia – wezwać policję, która ma uprawnienie do przymusowego przeszukania,
  • zakuć podejrzanego w kajdanki, jeśli nie ma ryzyka jego ucieczki.

Warto pamiętać, że przekroczenie przez pracownika ochrony uprawnień wiąże się z odpowiedzialnością karną, zapisaną art. 50 przywołanej już ustawy.

Artykuł sponsorowany