Aktywne wakacje

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Ziemi Krasnostawskiej Uśmiech Dziecka w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie zrealizowało projekt „Wspólne aktywne wakacje”.

Środki finansowe na realizację działań projektowych pozyskane zostały z Projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” – mówi Henryk Frańczak ze Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka. Głównym celem projektu jest wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w sferze działania pożytku publicznego. – Realizujemy działania zmierzające w głównej mierze do aktywizacji i integracji rodzin zastępczych oraz aktywnego zagospodarowania ich wolnego czasu. Ponadto promujemy rodzicielstwo zastępcze, zdrowy tryb życia, upowszechniamy sport i kulturę fizyczną – dodaje.

Grupę docelową projektu tworzą dzieci, młodzież oraz opiekunowie zastępczy z terenu powiatu krasnostawskiego. W ramach przedsięwzięcia zostały zorganizowane: terenowe gry i zabawy dla 15 dzieci i młodzieży, wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, rajd rowerowy Krasnystaw – Nielisz – Krasnystaw (dla 20 opiekunów zastępczych i ich podopiecznych) oraz wspólne wyjście do kina w Krasnymstawie (dla 50 opiekunów i ich podopiecznych). – Uczestnictwo w projekcie pozwoliło 60 osobom różnorodnie i aktywnie spędzić wolny czas podczas wakacji oraz zaangażować się w grupową aktywność swoich podopiecznych. Mamy nadzieję, że działania realizowane w ramach projektu wpłyną na poziom integracji środowiska i zaangażowania opiekunów zastępczych w działalność stowarzyszenia – podkreśla Frańczak. (kg)