Artyści z Jagiełły o chrzcie Polski

Część artystyczna, jaka odbyła się
w KDK, przygotowana została przez uczniów I LO pod kierunkiem Anny Kosmowskiej, Doroty Matysiak i Jacka Wojciechowskiego. Historyczne przedstawienie, zatytułowane „Chrzest stworzył Polskę”, zostało wzbogacone o prezentację multimedialną. Autorzy pragnęli podkreślić, że chrzest stworzył Polskę nie tylko
w wymiarze duchowym, ale też politycznym i kulturowym. Nowi ludzie zaczęli żyć nowym życiem w Chrystusie, stworzyli w Polsce nowy świat, który wypowiadał się poprzez nową wiarę, kulturę, nowe prawo, nowe instytucje. Doświadczenie wiary przełożyło się na postawy moralne w życiu społecznym i gospodarczym. Podczas uroczystości młodzież zaśpiewała pieśni religijne i patriotyczne: „Bogurodzicę”, „Rotę”, „Mazurek Dąbrowskiego”. Pięknie zabrzmiały fragmenty „Kroniki Polskiej” Galla Anonima w wykonaniu głosów męskich, a także pieśń „Gaude Mater” w interpretacji Ewy Bojarczuk. W widowisku nie zabrakło popularnych pieśni religijnych, związanych z postacią papieża świętego Jana Pawła II. W inscenizacji brali udział uczniowie: Łukasz Bojarczuk, Konrad Kalman, Michał Kostrzanowski, Kacper Mochniej, Adam Ogonowski, Monika Piątkowska, Michał Sadowski z klasy I a, Paulina Ciechańska, Kamil Dzida, Izabela Podkowiak, Emilia Woźniak z klasy I b, Klaudia Wojnarowska z klasy I c, Ewa Bojarczuk, Maciej Gręziak, Eliza Sawczuk, Jakub Sokół, Adam Szymoniak
z II a, Julia Gleń, Martyna Marczewska, Nadia Sikorska, Natalia Sulowska z II b oraz Paulina Demczuk z II c. Prezentację multimedialną przygotowali Justyna Ciechańska i Radosław Lenard z II b. (kg)