Artystka ze strzelbą i medalami

Pani Anna Szumera, myśliwy, malarka, wielka miłośniczka przyrody została wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu. Jest jedyną osobą w  Okręgu Chełm Polskiego Związku Łowieckiego z takim wyróżnieniem. – Jestem dumna, że dostrzeżono mnie w zacnym gronie myśliwych aktywnie działających na rzecz ochrony środowiska – mówi pani Anna.

Anna Szumera to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, która od 40 lat pracuje w Chełmskim Domu Kultury. Prowadzi zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby i witrażu. Jest też sędzią, instruktorem strzelectwa myśliwskiego i lektorem prawa łowieckiego. Pani Anna nie wyobraża sobie życia bez obcowania z naturą i dzikimi zwierzętami, a swój azyl ma w domu zwanym „Szumerówką” w gminie Ruda-Huta. Świat łowiectwa i plastyki połączone są u niej jedną wrażliwością i oddaniem dla przyrody. Jej przygoda z Kołem Łowieckim nr 23 „Szarak” w Chełmie rozpoczęła się w 1997 r. od wykonania projektu Sztandaru Koła. Pani Anna, zachęcona przez Zarząd Koła najpierw wstąpiła na staż, a potem zdała niezbędne egzaminy. W rezultacie już od ćwierćwiecza jest członkinią Polskiego Związku Łowieckiego. Ma na koncie nie jedno odznaczenie za zasługi dla łowiectwa. Jednak wyróżnienie, które wręczono pani Annie 7 września br. na uroczystości w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest wyjątkowe.

To Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu. Odznaka ta trafiła w tym roku zaledwie do 24 myśliwych w kraju za ich wybitne osiągnięcia związane z ochroną środowiska. Pani Anna jest jedną z trzech kobiet wyróżnionych tą odznaką. Jest też jedynym myśliwym Okręgu PZŁ w Chełmie, która otrzymała tego typu odznaczenie.

– Miło mi, że dostrzeżono mnie w tak zacnym gronie myśliwych aktywnie działających na rzecz ochrony środowiska – mówi pani Anna. – Odbierając tę odznakę czułam dumę. Myślistwo jest ściśle podporządkowane zapisom Ustawy Prawo Łowieckie, a myśliwy jest składnikiem łowiectwa, obejmującego przede wszystkim gospodarkę łowiecką i ochronę populacji zwierząt oraz pozyskanie zwierzyny, realizowane zgodnie z prawem i etyką łowiecką. Sposób wykonywania polowań jest jasno określony przepisami. Myśliwy nie tylko poluje na zwierzynę, ale odpowiada też za jej byt. Dla mnie jest to forma wypoczynku, sposób na życie.

W rozmowie z naszą dziennikarką pani Anna zwraca uwagę, że obecnie jednym z zadań łowiectwa jest troska o zdrowotność i jakość zwierzostanu, oparta na dobrej znajomości biologii zwierząt oraz zapobieganie degeneracji, która mogłaby powstać wskutek niewłaściwej selekcji, jak i wad genetycznych. Kluczową rolę odgrywają tu myśliwi.

Pani Anna jest osobą wszechstronną, a swoje zdolności plastyczne często wykorzystuje również w dziedzinie myślistwa. Niedawno, z okazji 100 rocznicy PZŁ zaprojektowała znaczek, wydany też w znaczku pocztowym i pocztówce XXVIII Turnieju Chmielakowego –  ZO PZŁ Chełm. Gdy pani Anna sięga po pędzel i farbę to maluje także sceny z polowań. Często „poluje” też z aparatem fotograficznym.

Wiadomo, że liczba „łowieckich” odznaczeń pani Anny Szumery wkrótce znowu się powiększy. Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ niedawno nadała jej „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”. (mo)

News will be here