Atrakcji co nie miara

W piątek (25 lutego) zakończyły się zajęcia profilaktyczne i sportowe przygotowane dla dzieci z włodawskich szkół na czas ferii zimowych. W programie były zmagania sportowe, warsztaty oraz atrakcyjne wyjazdy do Kazimierza i Lublina.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym po raz kolejny zorganizował dwutygodniowy zimowy wypoczynek dla najmłodszych. W tym roku z zajęć przygotowanych przez organizatora skorzystało 100 dzieci. – Oprócz zajęć rekreacyjno-sportowych na miejscowych obiektach zorganizowaliśmy dwukrotnie zajęcia wyjazdowe, w tym dwudniowy wyjazd do Kazimierza Dolnego – opowiada Teresa Zaleńska-Sak, dyrektor MOSiR-u.

– W trakcie dwutygodniowych zajęć dzieci odwiedziły: Aquapark w Lublinie, Park Rozrywki „Mania Skakania” oraz w Kazimierzu Dolnym: Górę Trzech Krzyży, Zespół Zamkowy, starówkę, wąwóz Korzeniowy Dół, klasztor franciszkanów, kazimierski spichlerz i wiele innych atrakcyjnych miejsc.

Planując program zadbaliśmy nie tylko o podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej, ale również o stymulację i rozwój dziecka, pobudzanie i oddziaływanie na wszystkie zmysły oraz rozwijanie inwencji twórczej i aktywnej postawy. W trakcie ferii znalazł się też czas na warsztaty poświęcone profilaktyce uzależnień i promowaniu zdrowego stylu życia.

Serdeczne podziękowania kierujemy do osób i instytucji, które wspierały nas od początku i pomagały przy organizacji zajęć: pana Wiesława Muszyńskiego – burmistrza Włodawy, zarządu UKS MOSiR oraz Mariusza Januszko – dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie i pracowników Stacji – wylicza Zalenska–Sak. (b)

News will be here