Atrakcyjny zawód do zdobycia w krótkim czasie

Co prawda wyższe studia nie zawsze zapewniają atrakcyjną i przyzwoicie płatną pracę, nie oznacza to jednak, że można osiągnąć dobrą pozycję zawodową bez jakiegokolwiek wykształcenia. Wręcz przeciwnie, rynek pracy coraz głośniej woła o fachowców w różnych dziedzinach, z konkretnym wykształceniem i w dodatku z choćby niewielką, ale jednak praktyką.

Dlaczego wybieramy szkoły policealne?

Wydaje się, że w obliczu tego rodzaju oczekiwań, to jest z jednej strony koniecznego teoretycznego przygotowania zawodowego, z drugiej nabytych doświadczeń i to wszystko w krótkim czasie, najlepszą ofertę dla przyszłych pracowników mają szkoły policealne, przynajmniej w stosunku do osób, które są zdecydowane co do przyszłego zawodu i chciałyby się go w miarę szybko nauczyć.

Nic dziwnego, że placówki oświatowe takie jak na przykład Szkoła Policealna w Lublinie GoWork.pl, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Naukę w tym trybie wybierają nie tylko aktualni absolwenci liceów ogólnokształcących, ale także studenci, jako dodatkowy, praktyczny kierunek, czy osoby pragnące zmienić zawód na bardziej odpowiadający ich zainteresowaniom i potrzebom rynku pracy. Wbrew pozorom fakt, że ktoś uczy się w dwóch czy nawet trzech szkołach jednocześnie, wcale nie oznacza, że nie może być dobry w różnych dziedzinach, zwłaszcza jeśli są one sobie pokrewne.

Odpowiedź na wymogi współczesności

Popularność kształcenia policealnego wynika również z nieco większej niż w przypadku wyższych uczelni elastyczności i mobilności tego typu szkół. Szereg instytucji, takich jak wspomniana wcześniej szkoła lubelska, czy też Szkoła Policealna w Białymstoku GoWork.pl, niemal co roku otwierają nowe kierunki oferując naukę w najbardziej poszukiwanych zawodach. Jest to rezultat uważnej obserwacji rynku pracy i oczekiwań pracodawców, jak również zachodzących przemian społecznych czy w stylu życia.

Ta mobilność dotyczy także samego procesu kształcenia – w stosunkowo krótkim czasie absolwent zyskuje atrakcyjny zawód, nabywa potrzebne umiejętności i zyskuje niezbędne doświadczenie. Tym samym droga do kariery zawodowej i samodzielności finansowej staje przed nim otworem.

Jeśli chodzi o zawody proponowane najczęściej przez szkoły policealne, są to między innymi profesje o charakterze administracyjnym – windykator, psycholog biznesu, społecznym – coach, doradca zawodowy, ekonomicznym – technik rachunkowości, handlowiec, IT – informatyk, grafik komputerowy, operator sieci, medycznym i kosmetycznym – asystentka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych i inne.

Branża z przyszłością – usługi medyczne

Wnikliwa obserwacja społecznych przemian prowadzi do wniosku, że jedną z najbardziej obiecujących pod względem zatrudnienia i kariery zawodowej dziedzin, jest i będzie w przyszłości dziedzina usług medycznych i około-medycznych. Wynika to przede wszystkim z faktu starzenia się społeczeństwa z jednej strony, z drugiej z większej niż kiedyś dbałości o zdrowie i dobrą kondycję psychofizyczną. Masażyści, rehabilitanci, dietetycy czy fizjoterapeuci z pewnością nie będą narzekać na brak zajęć. Publiczna i prywatna opieka zdrowotna oferuje zatrudnienie w licznych ośrodkach rehabilitacji, klinikach, przychodniach i szpitalach.

Szkoła masażu GoWork.pl zapewnia uzyskanie w ciągu dwóch lat tytułu technika masażysty. Osoba, która ukończy tego rodzaju kierunek, ma nie tylko solidne podstawy teoretyczne z zakresu anatomii, fizjologii, fizjoterapii czy psychologii, ale również sporą praktykę i doświadczenie w rozpoznawaniu schorzeń i dobieraniu stosownych metod ich rehabilitacji oraz wykonywaniu różnych rodzajów masażu, czy wreszcie obsługi specjalistycznego sprzętu.

Artykuł sponsorowany