Jaka będzie przyszłość budownictwa mieszkaniowego?

Mieszkanie Plus to rządowy program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.
– Mieszkanie Plus to program kompleksowy. Adresujemy go do wszystkich grup społecznych i dysponujemy realnymi narzędziami, by w sposób systemowy stawić czoło wyzwaniom na lokalnych rynkach mieszkaniowych – mówi Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości, podczas konferencji „Przyszłość budownictwa mieszkaniowego w Polsce”.
W wystąpieniu inaugurującym ogólnopolską konferencję nt. rynku mieszkaniowego, Mirosław Barszcz podkreślał, że kluczem do powodzenia programu jest szeroka i oparta o zaufanie współpraca państwa, samorządów i inwestorów prywatnych. Dzięki temu w Polsce może powstać zupełnie nowy segment rynku, który nie miał szans na rozwój przez ostatnie ćwierćwiecze. – Naszym celem nie jest konkurowanie z obecnymi podmiotami na rynku mieszkaniowym ani korygowanie tych segmentów rynku, które z powodzeniem funkcjonują. Przeciwnie: we współpracy m.in. z partnerami komercyjnymi chcemy animować obszary gospodarki mieszkaniowej, które są ważne społecznie, a jednocześnie mogą przynieść wymierne korzyści zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnokrajowej – deklarował Mirosław Barszcz.

Jak podkreślał prezes BGK Nieruchomości, program Mieszkanie plus rozwijany jest w ścisłej i partnerskiej współpracy z samorządami.
– Czerpiemy doświadczenia m.in. z realizacji wzorcowych osiedli w Europie Zachodniej. Naszym celem jest oferowanie ludziom doskonale zaprojektowanej przestrzeni, w ramach której będą oni mogli korzystać z szeroko pojętej infrastruktury – od dróg i transportu publicznego po szkoły i przychodnie – przekonywał prezes BGK Nieruchomości.
Zdaniem Mirosława Barszcza, doskonale zaplanowana urbanistyka może stanowić bramę dla rozwoju strategicznych dla polskiej gospodarki branż.
– Weźmy przykład technologii spod znaku e-mobilności i smart city. Nie ma dziś w Polsce miejsc, gdzie te technologie mogłyby być rozwijane, testowane i udoskonalane. Tym, co hamuje dziś rozwój polskiej gospodarki, jest brak zaufania i współpracy między biznesem a administracją publiczną. Chcemy to zmienić – dodał Mirosław Barszcz.
KB, oprac. na podstawie materiałów
BGK Nieruchomości

Mieszkanie Plus a poprzednie programy mieszkaniowe

„Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla młodych” „Mieszkanie Plus”
Odbiorcy Kupujący mieszkanie na kredyt Wynajmujący mieszkanie
Oszczędzający na mieszkanie
Kryterium dochodowe Nie Tak
Kryterium wiekowe Tak Nie
Premiowanie rodzin wielodzietnych Tak Tak*
Udział państwa Dofinansowanie/Dotowanie kupna przez beneficjentów Udział w budowaniu (udostępnianie
terenów), premiowanie oszczędzania
na własne mieszkanie
Warunek pierwszego mieszkania Tak** Nie
Zakres czasowy trwania programu Programy kilkuletnie Program wieloletni, 10-15 lat lub więcej
* (rodziny wielodzietne pierwsze w kolejności do otrzymania pomocy) ** w przypadku MdM we wrześniu 2015 roku zniesiono warunek pierwszego mieszkania dla rodzin wielodzietnych na podstawie bankier . pl

Adresaci programu

Mieszkanie plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.
Celem realizacji programu jest też większa mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy dzięki dostępności mieszkań na wynajem.
Główne założenia
Program zakłada budowę mieszkań o umiarkowanych czynszach, dostępnych także dla słabiej uposażonych rodzin. Mieszkania będą spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, w tym wysokie normy energetyczne. Inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, które zapewnią zarówno niski koszt budowy, jak i wysoką jakość techniczną budynków w długim okresie eksploatacji.

O programie Mieszkanie Plus

Grzegorz Kiełpsz, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich
„Wcześniejsze programy mieszkaniowe były punktowe, żaden nie podchodził do problemu w sposób kompleksowy. Tym razem jest inaczej, dlatego jako środowisko deweloperów apelujemy o ścisłą współpracę. Polityka mieszkaniowa nie może być realizowana tylko przez państwo albo tylko przez deweloperów. Inwestycje mieszkaniowe są częścią systemu gospodarczego. Ten system musi być efektywny, prosty i zrozumiały dla urzędników, mieszkańców i inwestorów.”