Biegowa Triada Niepodległości

26. Bieg Solidarności “Lubelski Lipiec 1980” był pierwszym z Biegowej Triady Niepodległości w Lublinie.


Kolejne zostaną zorganizowane 15 września na terenie Parku Ludowego (Mila Pamięci Ofiar Komunizmu) oraz 11 listopada w centrum miasta (Nocna Mila Niepodległości).

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe medale które utworzą Medal 100-Lecia złożony z trzech z każdego ukończonego biegu.

Najliczniejsza reprezentacja szkolna startująca w biegowej triadzie otrzyma puchar 100 – lecia.

Zapisy na biegi tylko drogą elektroniczną na stronach: www.kuratorium.lublin.pl, www.solidarnoscrodzin.pl

Limity uczestników na kolejne biegi wynosić będą po 555 startujących.