Bielecki pozostał szefem rady

Aż 130 mieszkańców zjawiło się na wtorkowym zebraniu rady osiedla Dyrekcja Dolna. Tak rekordowa frekwencja dotąd zdarzała się jedynie na walnych zebraniach Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To wybory na przewodniczącego oraz członków rady osiedla zmobilizowały mieszkańców do tak licznego stawiennictwa. Spotkanie rozpoczęto od podsumowania działalności rady i zrealizowanych w ciągu ostatnich czterech lat inwestycji. Większość mieszkańców odniosła się do tej kwestii z aprobatą. Najważniejszym punktem spotkania był wybór przewodniczącego rady osiedla Dyrekcja Dolna. Zgłoszono dwóch kandydatów. Pierwszy – Marian Hordejuk, rencista, szef biura poselskiego Jarosława Sachajko (wybranego z list Kukiz’15) – apelował, aby głosowali na niego mieszkańcy, oczekujący zmian. Drugim ze zgłoszonych kandydatów był Sebastian Bielecki, dotychczasowy przewodniczący rady osiedla Dyrekcja Dolna. Bielecki, który chwilę wcześniej podsumował swoją działalność, zaczął opowiadać o akcji prewencyjnej dotyczącej tzw. kradzieży „na wnuczka”, w którą się włączył. Jedna z mieszkanek wytknęła mu jednak, że wypowiada się nie na temat i powinien raczej przedstawić swoje propozycje na kolejną kadencję rady osiedla. Ostre słowa pod adresem rządzących skierował znany samorządowcom mieszkaniec Dyrekcji Dolnej Andrzej Sawa. Stwierdził, że osiedle jest „olewane” przez ratusz.
– Nie olewa się osiedla, tylko olewa się ludzi – podjął temat M. Hordejuk. – Jeśli uważacie, że ostatnie cztery lata były dobre, to głosujcie na pana Bieleckiego, a jeśli, chcecie zmiany – głosujcie na mnie.
Obecny na zebraniu Zygmunt Gardziński, przewodniczący rady miasta Chełm, zapewnił, że samorząd nikogo nie „olewa”. Apelował do mieszkańców, aby do rady osiedla wybierali tylko takie osoby, które będą angażować się w działalność społeczną. Zachęcał do aktywnego uczestnictwa w procedurze budżetu obywatelskiego.
– Zdarzało się, że, gdy trwały remonty wielkich ulic, niektóre osiedla nie mogły doczekać się inwestycji albo były one znikome – tłumaczył Gardziński. – Z tego powodu dokonaliśmy ostatnio korekty prawnej w budżecie obywatelskim. Teraz już nie będzie osiedla, w którym w ciągu roku nic się nie wydarzy.
A. Sawy to nie przekonało. Nazwał budżet obywatelski „plastrem na gnijącą ranę”.
Wybory na przewodniczącego rady miasta wygrał Sebastian Bielecki, który zdobył 89 głosów. Jego konkurent otrzymał 26.
W poprzedniej radzie osiedla zasiadało 19 osób (w międzyczasie jedna osoba zmarła, jedna zrezygnowała z powodu zmiany miejsca zamieszkania). Ze względu na to, że zmniejszyła się liczba mieszkańców osiedla Dyrekcja Dolna nową radę tworzy tylko 17 radnych osiedlowych (łącznie z przewodniczącym). Zgłoszono 18 kandydatów na radnych osiedlowych, spośród których wybrano 16 osób: Wiesława Bronisz, Józef Dmuch, Maria Drygalewicz, Krzysztof Głaz, Franciszek Golik, Irena Machowicz, Ryszard Sawicki (zasiadali już w poprzedniej kadencji), a także Małgorzata Ciemińska, Tomasz Cisło, Jan Gadzała, Marek Gacki, Danuta Gdańska, Mateusz Machowicz, Edyta Rożek, Mariusz Rudzki, Krystyna Szpak-Lipińska (nowo wybrani). (mo) Inwestycje na osiedlu Dyrekcja Dolna przewidziane do realizacji w 2016 r.: wykonanie dojazdu do strefy ekonomicznej przy ul. Hutniczej; przygotowanie dokumentacji technicznej budowy drogi krajowej nr 12 w ul. Rejowiecka – Rampa Brzeska.

News will be here