Boisko dla Modrzewiaka!

(29 stycznia) Powiat włodawski podpisał umowę z firmą 3K z Radomia na budowę boisk o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni przy ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie.

Na boiska czekano od bez mała 20 lat. Dopiero obecnemu staroście Andrzejowi Romańczukowi udało się uzyskać dofinasowanie na niemal połowę wartości inwestycji. Pomoc przyszła z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wbrew obiegowej opinii nikt w ministerstwie nie lobbował o te środki, gdyż otrzymali je… wszyscy, którzy w terminie złożyli kompletne wnioski.
Dotychczasowe boisko asfaltowe wraz z bieżnią żużlową powstało przed ponad 40 laty. Od dawna jest w fatalnym stanie.
Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 boisk o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni 4-torowej zakończonej skocznią do skoku w dal przy ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: boisk szkolnych (do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz boiska uniwersalnego), urządzeń lekkoatletycznych (bieżnia i skocznia), odwodnienia, ciągów pieszych, ogrodzenia, zieleni oraz dokumentacji powykonawczej.
Boiska będą miały łączne wymiary 70×23 m, bieżnia o długości 120 m (wraz ze skocznią w dal).
Boiska zostaną oddane do użytku do 15 sierpnia br. Koszt budowy boisk to 819.180 zł brutto, z czego dofinansowanie budżetu państwa to niespełna połowa tej sumy. (pk)