Budowanie świadomości zdrowia

Lubelskie środowisko lekarzy rodzinnych ma już spore doświadczenie w organizacji akcji profilaktycznych dlatego i w tym roku Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców zaprasza 22 września na bezpłatne profilaktyczne badanie morfologii krwi zorganizowane w związku z Międzynarodowym Dniem Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej.

– Każde badanie będzie ocenione przez lekarza rodzinnego, a jego wyniki i zalecenia przekazane pacjentowi. Oprócz badania pacjenci będą informowani o nowoczesnych metodach leczenia białaczek, w tym o przeszczepianiu komórek macierzystych szpiku oraz możliwości zostania ich dawcą. Chętni będą mogli zarejestrować się w bazie dawców Fundacji DKMS Polska – wylicza dr Teresa Dobrzańska-Pielichowska, przewodnicząca LZLR-P.
Medycy nie byliby jednak sobą, gdyby nie skorzystali z okazji, by wyjaśnić pacjentom tak znaczenie samej profilaktyki, jak i jej problemy w obecnym systemie organizacji i finansowania służby zdrowia. – Profilaktyka jest niezwykle istotną częścią medycyny, od zawsze niedoinwestowaną i zaniedbywaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym, że działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna w Polsce przedstawia wiele braków, lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców podjęli inicjatywę zmniejszenia tych niedostatków przynajmniej wobec własnych pacjentów. Cegłą łatającą wyrwę w murze profilaktyki jest PROFILAKTYKA PO LUBELSKU – cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów – mówi dr Dobrzańska-Pielichowska.

Uratowane życia

W ubiegłym roku podczas poprzedniej edycji akcji wykonano ok. 5500 badań morfologii krwi i zarejestrowano 573 potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku. – Według naszych informacji jeden z zarejestrowanych wtedy potencjalnych dawców miał szansę zostać dawcą faktycznym i uratować ludzkie życie – podkreślają lekarze. W ramach tegorocznej „PROFILAKTYKI PO LUBELSKU” 140 związkowych przychodni na terenie całego województwa od godziny 8.00 do 13.00 będzie pobierać swoim pacjentom krew na morfologię krwi. Wykonawcą analiz będzie Centrum Medyczne LUXMED – partner akcji. Badanie zostanie wykonane każdemu pacjentowi przychodni, który w tym celu się zgłosi. Wyniki badań przekażą pacjentom ich lekarze rodzinni. Badania są dla pacjentów bezpłatne, a ich koszty pokrywają przychodnie. Oprócz wykonania morfologii krwi w ramach akcji przewidziana jest edukacja dotycząca potrzeb transplantacji komórek macierzystych szpiku oraz możliwości zostania ich dawcą. W tym zakresie akcję wspiera kolejny partner – Fundacja Dawców Komórek Macierzystych Szpiku (DKMS). W przychodniach biorących udział w tym przedsięwzięciu będą plakaty i ulotki informujące o szczegółach transplantacji komórek macierzystych szpiku wraz z możliwością rejestracji potencjalnych dawców od godz. 8.00 do 18.00.
Dla zgłaszających się do prowadzenia akcji lekarzy rodzinnych przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu hematoonkologii i transplantologii, zorganizowane w oparciu o siły naukowe Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowanej przez prof. Marka Husa, prowadzone przez dra Adama Walter-Cronecka.

Długofalowe efekty

– Mamy nadzieję, że w długofalowej perspektywie PROFILAKTYKA PO LUBELSKU przyniesie znamienne korzyści. Wyniki pobranych morfologii są do oceny niemal natychmiast. Budowanie świadomości pacjentów w zakresie problemów zdrowotnych, w tym hematologicznych i wskazywanie możliwości ich rozwiązywania jest procesem długotrwałym. Oczywistym jest, że na efekty edukacji przyjdzie poczekać. Bardzo ważny jest każdy potencjalny dawca komórek macierzystych szpiku zarejestrowany w trakcie akcji, bo jest on jeszcze jedną szansą dla potrzebującego chorego człowieka. Jednak dopiero odpowiedni poziom edukacji środowiskowej ma szansę sprawić, że bycie dawcą będzie powszechne, a szans na leczenie dla chorych hematologicznych więcej. PROFILAKTYKA PO LUBELSKU– nasz produkt regionalny to wspólne działania lekarzy rodzinnych, hematoonkologów i pacjentów na rzecz polskiej transplantologii – tłumaczy założenia tego szczytnego dzieła dr Dobrzańska-Pielichowska.TAK