Cała rada zaufała

Czwartkowa (27 czerwca) sesja w Woli Uhruskiej była pierwszym sprawdzianem dla wójta Jacka Kozyry. Przeszedł go śpiewająco, bo wotum zaufania i absolutorium dostał jednogłośnie. Posiedzenie wydłużyło się o ponad godzinę, bo tyle trwało sprawdzenie jednego zapisu w budżecie na wniosek radnej z Uhruska.

Sesję rozpoczał wójt Jacek Kozyra od zdania relacji z działalności międzysesyjnej. Mówił m.in. o rozpoczęciu budowy linii wodociągowej do budynku Gminnego Centrum Ratownictwa, o problemach drogowych czy o kampanii zebrań wiejskich i wyborach sołeckich.

W punkcie Interpelacje i pytania radni byli bardzo aktywni. Rafał Kuczura postulował o ustawienie na zakręcie przy cmentarzu w Uhrusku podświetlanego znaku ostrzegawczego. Waldemar Nafalski mówił o konieczności poprawy nawierzchni na ul. Orzechowej oraz budowie chodnika wzdłuż ul. Spokojnej. Jan Polak mówił o zniszczonej drodze przez ciężki sprzęt oraz o budowie utwardzonego parkingu przy kaplicy w Mszance. Szereg problemów związanych ze świetlicą wiejską w Kosyniu zgłosiła Dominika Milkowska.

– Studzienka przy świetlicy stwarza zagrożenie, bo jest przykryta tylko plastikową pokrywą, którą nawet dzieci zdejmują. Kolejne zagrożenie stwarza kosz do gry w koszykówkę zlokalizowany na części boiska do siatkówki. W czasie gry piłka często wypada za ogrodzenie na prywatną posesję, więc jej właściciel zgodził się na montaż furtki, przez którą będzie można chodzić po piłkę. Dobrze byłoby również zabezpieczyć boisko wysoką siatką – mówiła radna z Kosynia.

Ewa Socha zgłosiła konieczność utwardzenia ulic Krótkiej i Nadbużańskiej, a Daniel Dmintruk poprosił o remont dróg poscaleniowych i przy jednostce wojskowej oraz o ustawienie znaku Strefa Zamieszkania u zbiegu ulic Alei Odrodzenia i Kolejowej. Robert Borysiuk zaś domagał się montażu progów zwalniających na drodze przy szkole w Woli Uhruskiej, o naprawę dróg poscaleniowych oraz o budowę studni głębinowej przy stadionie, co miałoby obniżyć koszty nawadniania płyty boiska. Leszek Łubkowski zgłosił niebezpieczne urządzenia na placu zabaw przy kąpielisku Pompka.

Po dyskusji nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie nad wotum zaufania dla wójta. Zostało ono udzielone jednogłośnie. Następnie przedstawiono raport o stanie gminy, który jest odzwierciedleniem prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, realizowanych strategii, programów i planów, rozwoju infrastruktury oświatowej, zaspakajania potrzeb społecznych, podejmowanych inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy Wola Uhruska.

– Przedkładając Raport za rok 2023 jako nowo wybrany wójt rozpoczynam swoją działalność na rzecz mieszkańców gminy – mówi Jacek Kozyra. – W tym miejscu chciałbym skierować wyjątkowe słowa uznania dla mojego poprzednika pana Jana Łukasika, wieloletniego wójta, oraz dla wszystkich radnych VIII kadencji. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu gmina poczyniła znaczące postępy w rozwoju społeczno-gospodarczym.

To, co udało się wykonać w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców, jest także efektem działań wszystkich bez wyjątku pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Dziękuję Wam za wysiłek wkładany w pracę dla dobra lokalnych społeczności, za dbałość o interes publiczny oraz za udział w rozwoju naszej małej ojczyzny. Pragnę również podziękować sołtysom za ich działalność w tej wydłużonej kadencji – mówił wójt.

Posiedzenie wydłużyło się o ponad godzinę, bo tyle właśnie trwała przerwa, w trakcie której na wniosek Teresy Kościuk skarbnik sprawdzała drobną nieścisłość w budżecie gminy. (bm)

News will be here