Chełmska Jesień Turystyczna z Powstaniem Styczniowym

Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie realizuje cykl imprez „Chełmska Jesień Turystyczna”, złożony z pięciu rajdów turystycznych (Rajd Jesienny, Rajd Kościuszkowski, Rajd Parasolowy, Rajd Śladami Powstania Styczniowego i Rajd Mikołajkowy).

W obecnym roku impreza jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Styczniowym”. Wsparcia finansowego udzielił również Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Urząd Miasta Chełm. W ramach zadania 7 października 2023 r. odbył się 57. Rajd Kościuszkowski, w którym uczestniczyło blisko pięćdziesięciu turystów z Chełma (SKKT przy SP nr 6), Woli Uhruskiej (SKKT „Włóczykije” przy SP w Woli Uhruskiej) oraz liczna grupa dorosłych amatorów turystyki kwalifikowanej z Chełma, w tym grupa rowerzystów z Chełmskiego Klubu Cyklistów PTTK. Współorganizatorem rajdu był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Turyści zwiedzali m.in. Sawin (gdzie zatrzymali się przy pomniku powstańców styczniowych oraz wyremontowanym w ostatnich latach przytułku przy kościele parafialnym), Osowę, Świerże (gdzie również zatrzymali się przy pomnikach poświęconych powstańcom styczniowym) oraz przebyli blisko dwudziestokilometrową trasę na obrzeżach Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, prowadzącą przez Osowę, Kosyń i Majdan Stuleński. Imprezę zakończyło tradycyjne ognisko turystyczne przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym LPK w Brzeźnie oraz konkurs krajoznawczy, w którym największą wiedzą wykazał się Adam Warchulski z SKKT „Włóczykije” oraz Jan Majewski z SKKT przy SP nr 6 w Chełmie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkową odznakę z wizerunkiem ppłk. Władysława Ruckiego, jednego z dowódców powstania styczniowego, operującego w okolicach Chełma. Kolejna imprezą w ramach cyklu był 61. Rajd „Parasolowy”, który odbył się 4 listopada 2023 r. Impreza zgromadziła ponad siedemdziesiąt osób z Chełma (SKKT przy SP nr 6 oraz liczni turyści indywidualni), Okszowa (SKKT przy SP w Okszowie), Pawłowa (SKKT „Podróżnik” przy SP w Pawłowie, Czułczyc (SKKT przy SP w Czułczycach), Woli Uhruskiej (SKKT „Włóczykije” przy SP w Woli Uhruskiej) oraz z Poniatowej (Klub Turystyki Pieszej „Krwinka”) i prowadziła przez Włodawę (oprowadzani przez prezesa Oddziału PTTK we Włodawie Mieczysława Tokarskiego zwiedzili m.in. cmentarz parafialny z mogiłą powstańców styczniowych), Sosnowicę (gdzie zatrzymali się przy mogile powstańców styczniowych na miejscowym cmentarzu) oraz Poleski Park Narodowy, w którym przewędrowali ścieżką przyrodniczo-historyczną „Obóz Powstańczy” w Lipniaku (w okresie powstania styczniowego znajdował się w tym rejonie obóz oddziału ppłk. Karola Krysińskiego) oraz ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik”. Zakończenie rajdu z tradycyjnym ogniskiem turystycznym odbyło się w Łomnicy, gdzie rozegrano konkurs krajoznawczy oraz konkurs na parasol rajdowy. Największą wiedzą krajoznawczą wykazali się Wiktor Dąbrowski z Woli Uhruskiej, Jan Majewski i Antoni Herbut-Moniakowski z Chełma oraz Aleksandra Cichosz z Czułczyc. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkową odznakę z wizerunkiem ppłk. Karola Krysińskiego. Kolejna impreza ramach „Chełmskiej Jesieni Turystycznej z Powstaniem Styczniowym” (19. Rajd „Śladami Powstania Styczniowego”) został zaplanowany na 25 listopada 2023 r. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się w biurze Oddziału PTTK w Chełmie (ul. Narutowicza 14, w każdy czwartek w godzinach 16.00 – 17.00) lub telefonicznie (telefon 600 419 664). (l)