Co powinien zawierać wniosek o urlop? W jakiej formie można go złożyć?

Co powinien zawierać wniosek o urlop?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo skorzystać z przysługującego im urlopu. Jednak by taka osoba mogła ubiegać o urlop, musi spełnić niezbędne warunki, które uregulowane są w kodeksie pracy. Oprócz tego pracownik musi wypełnić i złożyć do przełożonego odpowiedni wniosek o urlop.

Płatny urlop wypoczynkowy – dla kogo?

Każda osoba, która jest pracownikiem, może skorzystać z płatnego urlopu. Wypoczynek pozwala na chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków zawodowych, daje też możliwość zregenerowania się i zebrania sił na kolejne wyzwania.

Kodeks pracy reguluje ramy czasowe tego rodzaju wypoczynku – trwa on  do 20 albo do 26 dni. To, ile dni urlopowych nam przynależy jest zależne od stażu pracy przez pracownika (tu warto zaznaczyć, że staż ten to nie tylko realnie przepracowane lata, ale też np. lata przeznaczone na edukację).

Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, należy mu się 20 dni urlopu, jeśli zaś powyżej 10 lat – 26 dni. Jest to oczywiście minimalny wymiar urlopu, w gestii pracodawcy pozostaje możliwość przyznania dodatkowych dni urlopowych (np. jako forma motywacji pracowników).

Zgodnie z kodeksem pracy, urlop może być podzielony na części, jednak co najmniej jedna z nich powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Niezbędna treść wniosku o urlop – co powinien zawierać taki dokument?

Poprawnie przygotowany wniosek o urlop powinien zawierać dane pracownika (imię, nazwisko, stanowisko), nazwę pracodawcy, datę i miejscowość przygotowania wniosku. Następnie powinna być w nim opisana prośba o udzielenie urlopu – informacja o rodzaju urlopu, termin, wymiar (ilość dni roboczych).

W formie papierowej na wniosku powinien znaleźć się własnoręczny podpis pracownika oraz miejsce na zgodę pracodawcy.

Nadal nie wiesz, co napisać we wniosku urlopowym? Wypełnij go razem z inewi.pl!

Dokumenty firmowe – czy wniosek o urlop można złożyć online?

Aktualnie na polskim rynku coraz większa liczba firm korzysta z elektronicznych systemów oraz narzędzi i usług. Mowa jest tutaj o sprawach dotyczących prowadzenia wszelkiego typu dokumentacji pracowniczej, w tym gromadzenia wniosków, przesyłania elektronicznej dokumentacji pomiędzy firmą a pracownikami. Ze specjalistycznych systemów informatycznych korzystają np. działy kadrowe oraz księgowe wielu przedsiębiorstw w Polsce. Są to firmowe jednostki (komórki) organizacyjne dysponujące aktami pracowników.

Dzięki systemom informatycznym możliwe stało się szybsze rozwiązania wielu spraw, bardziej operatywnie i znacznie mniejszym kosztem dla firmowego budżetu. Czy wniosek o urlop można składać również w formie elektronicznej? Otóż jest on jednym z rodzajów dokumentów, które regularnie składa się do pracodawcy poprzez internet.

Czy wniosek o urlop w formie elektronicznej jest zgodny z polskim prawem pracy?

W literze polskiego prawa pracy wciąż pojawiają się pytania oraz wątpliwości związane z tym, czy wniosek przesłany przez sieć jest w pełni legalny i wywiera dokładnie identyczny skutek prawny, jak jego odpowiednik papierowy – a jeżeli tak, to o czym koniecznie należy zawsze pamiętać w czasie wypełniania takiego dokumentu?

Obecnie obowiązujące normy prawne nie określają dokładnej formy dokumentu w postaci wniosku o urlop. W praktyce oznacza to, że pracodawca ma pozostawioną w tym obszarze pełną swobodę interpretacji i jest to zależne od ustanowionych zasad w wewnętrznym firmowym regulaminie, właściwym dla własnej jednostki, oddziału firmy. Jednakże, jak pokazuje praktyka – w większości przypadków przedsiębiorcy pozwalają swoim pracowników na składanie wniosków urlopowych online i staje się to coraz popularniejsze.

Artykuł sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here