Co warto wiedzieć na temat PIT-37?

Wielkimi krokami zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Wśród nich znany PIT-37. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na tematy tj. kogo obowiązuje PIT-37 za 2022, do kiedy jest obowiązek jego złożenia oraz jak najłatwiej mogą go Państwo rozliczyć, poniżej krótka instrukcja.

Kogo obowiązuje PIT 37 za 2022?

PIT-37 posłuży Państwu, aby rozliczyć przychody z większości umów pracowniczych. Należą do nich umowa o pracę, zlecenie i dzieło. Dla kogo PIT-37 wypełniony to obowiązek? Mają go obowiązek uzupełnić podatnicy uzyskujący przychód opodatkowany na ogólnych zasadach. Skala podatkowa może wynieść 12% lub 32%. Obowiązuje wyłącznie w Polsce i za pośrednictwem płatnika, którym może być np. pracodawca, zleceniodawca, czy też ZUS). W zeznaniu PIT 37 za 2022 mogą Państwo wskazać:

 • przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, jak również pracy nakładczej;
 • przychód z emerytury, albo renty krajowej (w tym renta strukturalna, renta socjalna), świadczeń przedemerytalnych;
 • przychód z zasiłku przedemerytalnego, należność z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych albo pozostałych spółdzielniach, które zajmują się produkcją rolną;
 • przychód z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w tym zasiłek chorobowy;
 • przychód z działalności, które wykonuje się osobiście tj. umowa  zlecenie;
 • przychód ze świadczenia, które wypłaca Fundusz Pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych) lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • przychód uzyskany za prawa autorskie i inne prawa majątkowe.

Aplikacja PITax.pl krok po kroku rozliczy twój PIT

W 2023 roku terminem złożenia PIT-37 jest 2 maja. Zwykle rozliczenia dokonuje się do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, do którego się odnoszą. Jednak z racji, że jest to w tym roku dzień wolny od pracy, to czas na złożenie PIT mają Państwo do kolejnego dnia roboczego po tym terminie.

Jeżeli się zastanawiasz, czy obowiązuje Cię PIT 36 czy 37, to ten pierwszy jest składany przez podatników, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. PIT 36 a PIT 37, nie różni się znacząco elementami do uzupełnienia, ale grupą, którą jest zobowiązana do jego wypełnienia.

Należy pamiętać również o PIT d jeżeli rozlicza się nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane.

PIT 0 w rozliczeniu podatkowym

PIT 0 posłuży Państwu, aby wykazać ulgi, dzięki którym obniża się dochód, jak również podatek. Najbardziej popularnymi ulgami, które mogą zostać odliczone to: ulga na dzieci, ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, darowizna na kult religijny, czy też działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła oraz ulga z racji oddania krwi, ulga na IKZE, czy ulga zagraniczna.

Jeżeli rozliczają Państwo dochody z małżonkiem, to należy stworzyć wspólny załącznik PIT/O. W przypadku oddzielnego rozliczenia, każdy z małżonków korzysta z odliczeń, wypełnia załącznik PIT/O i dodaje swoje zeznanie.

Jak rozliczyć PIT-37?

Najczęściej wybierają Państwo składanie formularza PIT-37 w placówce urzędu skarbowego. Druk PIT 37 w 2023 r. muszą uzupełnić wszystkie osoby, które w 2022 roku uzyskały dochody za pośrednictwem płatnika, czyli gdy dany podmiot dla nich pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczkę na podatek, jak również poszczególne składki np. ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

PIT-37 powinni uzupełnić Państwo uwzględniając:

 • PIT-11 – wskazuje się na nim dochód z pracy, umowy o dzieło/zlecenia, działalności, która jest wykonywana osobiście, czy prawa autorskie
 • PIT 40a/11A – należy wskazać dochód z emerytur, renty oraz zasiłków pieniężnych
 • PIT-R – wykazuje się dochód z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich oraz społecznych.

Do dedykowanych rubryk powinni Państwo uzupełnić informacje tj. dochód, koszty uzyskania przychodu, zaliczki oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wykazane w danych PIT-ach. W przypadku, gdy w dwóch PIT-ach wypełnią Państwo te same rubryki, to w zeznaniu głównym podawana jest kwota zsumowana z obu PIT-ów.

Do PIT rocznego mogą Państwo dodać PIT D, w którym istnieje możliwość odliczenia ulgi mieszkaniowej oraz PIT-O, który dokładniej został opisany powyżej.

Jeżeli ktoś z Państwa jest samotnie wychowującym dziecko rodzicem to może rozliczyć PIT37 za 2022 online, ale musi uważać na sporą liczbę zmian w tym zakresie. Preferencyjnym opodatkowaniem dochodów dla rodzica, który samotnie wychowuje potomka, jest obliczenie podatku wg skali (12% i 32%) jako podwójną wysokość od połowy dochodu samotnego rodzica.

Jak złożyć PIT-37 online?

Świetnym rozwiązaniem może być dla części z Państwa, aby złożyć PIT 37 online. To spora oszczędność czasu. Nie trzeba wybierać się do urzędu skarbowego, lub na pocztę. Twój PIT online daje również szansę na mniejsze prawdopodobieństwo pomyłki oraz zapodziania któregoś z załączników. Jeżeli chcą Państwo wypełnić oraz wysłać formularz online konieczne jest uruchomienie programu PITax w przeglądarce. Kolejnym krokiem będzie założenie konta oraz wypełnienie wszystkich informacji, które dotyczą rozliczeń, takie jak:

 • Dane z formularza PIT-11/PIT-11A lub PIT 40a lub PIT-R
 • Informacja o ulgach oraz odliczeniach, które ma dana osoba
 • Koszt przychodu, który się uzyskało
 • Przychód z formularza z zeszłego rozliczenia PIT 2022

Jeżeli wysyłają Państwo PIT-37 przez Internet należy pamiętać, że potwierdzeniem poprawnego rozliczenia jest UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest ono do pobrania w formie PDF, na końcu procesu. Istnieją dedykowane programy, które sprawnie przeprowadzają przez formalności związane z PIT-37.

Jaką formę składania wniosku Państwo preferują stacjonarną, czy online? Czy zastanawialiście się już Państwu jak rozliczyć PIT 2022?

Materiał partnera