Cytowani i uznani

Politechnika Lubelska wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim i Akademią Morską w Gdyni została nominowana do prestiżowej nagrody Elsevier Research Impact Leaders 2017.


Intencją tej nagrody, przyznawanej przez jedno z największych światowych wydawnictw naukowych, jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Nagroda ma promować wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia. − Cieszymy się z tej nominacji, bo świadczy to o zwiększeniu wpływu naszych publikacji na naukę i umiędzynarodowienie badań – mówi mgr Hanna Celoch, zastępca dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej. − Pracownicy uczelni w 2016 r. opublikowali łącznie blisko 1900 prac, w tym ok. 200 z Impact Factor i około 930 z listy MNiSW. Cytowanych było ponad 3300 prac mających afiliację Politechniki Lubelskiej (według bazy Web of Science). To blisko 800 cytowań więcej niż w 2015 r. – podsumowuje Hanna Celoch.
Uroczyste wręczenie nagród drugiej edycji ELSEVIER Research Impact Leaders Awards odbędzie się 27 listopada 2017 r. podczas gali towarzyszącej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie − Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”.
(EM.K.)