Czas miłosierdzia nie mija

20 listopada papież Franciszek dokonał symbolicznego zamknięcia Bramy Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Zakończył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który trwał od 8 grudnia 2015 roku.
W Rzymie w obchodach Jubileuszowego Roku Miłosierdzia uczestniczyło łącznie 21 292 926 wiernych ze 156 krajów, w tym wielu pielgrzymów z Polski, a także naszej archidiecezji, gdzie uroczystego zamknięcia Bramy Miłosierdzia dokonał 13 listopada w archikatedrze lubelskiej abp Stanisław Budzik. Tego dnia zostały też zamknięte bramy w sanktuarium MB Chełmskiej w Chełmie, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach i w sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy. 20 listopada zamknięto bramy w kościele św. Miłosierdzia w Kraśniku i w sanktuarium św. Anny w Lubartowie. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, odbywający się pod hasłem: „Miłosierni, jak Ojciec”, był pełnym łaski czasem danym Kościołowi, by „uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”.
Rok Jubileuszowy był również wezwaniem do przebaczenia i uczynków miłosierdzia. W ciągu tego roku działali ustanowieni przez papieża tzw. misjonarze miłosierdzia – kapłani, którzy otrzymali specjalne upoważnienie do odpuszczania grzechów, za które popada się m. in. w ekskomunikę.
Ci, którzy nie zdążyli przejść przez Drzwi Miłosierdzia podczas Nadzwyczajnego Roku, muszą poczekać do roku 2025, do następnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Tradycja ich otwierania sięga 1499 r. Po raz pierwszy uczynił to papież Aleksander VI na Boże Narodzenie. Drzwi święte symbolizują Chrystusa, gdyż „jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę” J.10,9).
Elżbieta Kasprzycka