Dochodzenie odszkodowań

Uzyskanie odszkodowania nierzadko bywa problematyczne. Nie da się ukryć, że ubezpieczyciele niechętnie je wypłacają i bardzo często wyraźnie zaniżają należną poszkodowanemu kwotę. W związku z tym niezależnie od charakteru roszczenia, warto dochodzić swoich praw przed sądem. Pozew można złożyć samodzielnie lub skorzystać w tym zakresie z usług kancelarii prawnej albo firmy odzyskującej odszkodowania.

Rodzaje odszkodowań

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, poszkodowany w wypadku może dochodzić świadczeń za szkody majątkowe i niemajątkowe w formie odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów, zadośćuczynienia oraz renty. Dokument ten podaje aż 17 grup świadczeń tego typu, a przedstawiają się one następująco:

 • Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.
 • Odszkodowanie za utracone korzyści zwłaszcza dochody.
 • Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej w przypadku śmierci osoby najbliższej.
 • Koszty pełnomocnika.
 • Koszty holowania i wynajęcia pojazdu zastępczego.
 • Wydatki na opinię biegłego z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji

wypadków.

 • Utrata wartości handlowej pojazdu.
 • Koszty naprawy pojazdu.
 • Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacji.
 • Zwrot kosztów pogrzebu.
 • Zadośćuczynienie z tytułu urazów i cierpień doznanych podczas wypadku jak i po nim.
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanej osoby.
 • Renta z tytułu utraty lub zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości.
 • Renta za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy.
 • Renta dla osoby względem której ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny lub której dobrowolnie zmarły stale dostarczał środków utrzymania.

Jednorazowe odszkodowanie zamiast renty lub jej części.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że świadczenia niewymienione w KC nie przysługują nikomu.

Ponadto, odszkodowania można podzielić także ze względu na ich źródło. Podział ten wygląda następująco:

 • z autocasco — będzie obejmować skutki częściowej lub całkowitej szkody na pojeździe albo jego kradzieży,
 • z OC — ubezpieczyciel przejmuje obowiązek naprawy wyrządzonych szkód,
 • od banku — wypłacane w sytuacji, gdy bank działał na szkodę klienta przez stosowanie niezgodnych z prawem zapisów umowy lub podawanie niepełnych informacji,
 • z ubezpieczenia na życie — wypłacane jest rodzinie zmarłej osoby, która była objęta takim ubezpieczeniem,
 • od Skarbu Państwa — wypłacane w sytuacji, gdy poszkodowany wykaże przed sądem nadużycia, zaniechania lub nieprawidłowości w postępowaniu urzędników państwowych, które spowodowały szkodę dla danej organizacji, przedsiębiorstwa lub jednostki.

uzupełnianie dokumentów

Kto może się ubiegać o odszkodowanie?

Zgodnie z przepisami, uprawnienia do ubiegania się o odszkodowanie przysługują każdemu poszkodowanemu w wyniku zdarzenia, które spowodował inny podmiot. Prawo to nie przysługuje więc osobom, które były za owo zdarzenie odpowiedzialne. W zależności od rodzaju zdarzenia, o rekompensatę mogą się upominać m.in. rowerzyści, motocykliści, piesi, pasażerowie, kierowcy samochodów, pacjenci, pracownicy, ofiary przemocy. Można więc starać się o zadośćuczynienia wynikające ze szkód powstałych na skutek m.in. wypadków przy pracy, wypadków drogowych, aktów kryminalnych, błędów medycznych, a nawet potknięć i poślizgnięć. Sprawcami tych zdarzeń mogą zatem być współpracownicy, pracodawca, inni użytkownicy drogi, jej zarządcy, szpitale lub lekarze.

Ile trwa proces dochodzenia odszkodowania?

Podobnie jak w przypadku innych postępowań sądowych, także tutaj nie można niestety liczyć na szybkie rozwiązanie. Ciężko jest też określić dokładny czas trwania takiego postępowania — każdy przypadek jest inny i przebieg procesu zależy od charakteru sprawy oraz szybkości działania danego sądu.

Mówiąc bardzo ogólnie, odzyskiwanie odszkodowań może zająć nawet od 7 do 14 miesięcy. Najpierw trzeba zaczekać, aż wniesiony i opłacony pozew trafi na wokandę, co może zająć od 1 do 6 miesięcy. Sam proces również jest czasochłonny i zazwyczaj trwa około 6-8 miesięcy. W jego trakcie może się odbyć od 3 do 5 rozpraw.

Ile wynoszą koszty sądowe?

Koszty procesu o odszkodowanie przedstawiają się następująco:

 • opłata od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu,
 • zaliczka na poczet opinii biegłych sądowych,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł).

Warto też pamiętać, że z każdym procesem wiąże się też ryzyko przegranej i dodatkowych kosztów, o czym poszkodowany powinien zostać poinformowany. Przegrana wiąże się nie tylko z utratą wpłaconych wcześniej kwot, ale także możliwością nałożenia przez sąd (na wniosek pozwanego) obciążenia powoda (poszkodowanego) kosztami pełnomocnika strony przeciwnej. Ich wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (adwokatów) oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego (adwokata) ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1349). Zależy ona od wartości przedmiotu sporu i może wynosić od 60 zł (przy 500 zł wartości) do nawet 7 200 zł (jeśli wartość 200 000 zł).

W związku z tym w ramach uzyskiwania odszkodowań warto skorzystać z profesjonalnej pomocy firmy lub kancelarii zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Godna polecenia będzie np. Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Wielgus. W ten sposób nie tylko zwiększymy szansę uzyskania godnego zadośćuczynienia, ale także oszczędzimy sobie sporo stresu i nerwów związanych z przebiegiem postępowania sądowego.

Podsumowanie

Dochodzenie odszkodowań to przywilej przysługujący każdemu poszkodowanemu. Często jednak kwota, którą uzyskuje się od ubezpieczyciela, nie jest zadowalająca. W takich wypadkach konieczne będzie wniesienie pozwu do sądu. Można to zrobić samodzielnie lub przez kancelarię prawną albo firmy odzyskujące odszkodowania.

Artykuł sponsorowany