Dochodzenie odszkodowań

Uzyskanie odszkodowania nierzadko bywa problematyczne. Nie da się ukryć, że ubezpieczyciele niechętnie je wypłacają i bardzo często wyraźnie zaniżają należną poszkodowanemu kwotę. W związku z tym niezależnie od charakteru roszczenia, warto dochodzić swoich praw przed sądem. Pozew można złożyć samodzielnie lub skorzystać w tym zakresie z usług kancelarii prawnej albo firmy odzyskującej odszkodowania.

Rodzaje odszkodowań

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, poszkodowany w wypadku może dochodzić świadczeń za szkody majątkowe i niemajątkowe w formie odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów, zadośćuczynienia oraz renty. Dokument ten podaje aż 17 grup świadczeń tego typu, a przedstawiają się one następująco:

 • Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.
 • Odszkodowanie za utracone korzyści zwłaszcza dochody.
 • Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej w przypadku śmierci osoby najbliższej.
 • Koszty pełnomocnika.
 • Koszty holowania i wynajęcia pojazdu zastępczego.
 • Wydatki na opinię biegłego z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji

wypadków.

 • Utrata wartości handlowej pojazdu.
 • Koszty naprawy pojazdu.
 • Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacji.
 • Zwrot kosztów pogrzebu.
 • Zadośćuczynienie z tytułu urazów i cierpień doznanych podczas wypadku jak i po nim.
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanej osoby.
 • Renta z tytułu utraty lub zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości.
 • Renta za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy.
 • Renta dla osoby względem której ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny lub której dobrowolnie zmarły stale dostarczał środków utrzymania.

Jednorazowe odszkodowanie zamiast renty lub jej części.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że świadczenia niewymienione w KC nie przysługują nikomu.

Ponadto, odszkodowania można podzielić także ze względu na ich źródło. Podział ten wygląda następująco:

 • z autocasco — będzie obejmować skutki częściowej lub całkowitej szkody na pojeździe albo jego kradzieży,
 • z OC — ubezpieczyciel przejmuje obowiązek naprawy wyrządzonych szkód,
 • od banku — wypłacane w sytuacji, gdy bank działał na szkodę klienta przez stosowanie niezgodnych z prawem zapisów umowy lub podawanie niepełnych informacji,
 • z ubezpieczenia na życie — wypłacane jest rodzinie zmarłej osoby, która była objęta takim ubezpieczeniem,
 • od Skarbu Państwa — wypłacane w sytuacji, gdy poszkodowany wykaże przed sądem nadużycia, zaniechania lub nieprawidłowości w postępowaniu urzędników państwowych, które spowodowały szkodę dla danej organizacji, przedsiębiorstwa lub jednostki.

uzupełnianie dokumentów

Kto może się ubiegać o odszkodowanie?

Zgodnie z przepisami, uprawnienia do ubiegania się o odszkodowanie przysługują każdemu poszkodowanemu w wyniku zdarzenia, które spowodował inny podmiot. Prawo to nie przysługuje więc osobom, które były za owo zdarzenie odpowiedzialne. W zależności od rodzaju zdarzenia, o rekompensatę mogą się upominać m.in. rowerzyści, motocykliści, piesi, pasażerowie, kierowcy samochodów, pacjenci, pracownicy, ofiary przemocy. Można więc starać się o zadośćuczynienia wynikające ze szkód powstałych na skutek m.in. wypadków przy pracy, wypadków drogowych, aktów kryminalnych, błędów medycznych, a nawet potknięć i poślizgnięć. Sprawcami tych zdarzeń mogą zatem być współpracownicy, pracodawca, inni użytkownicy drogi, jej zarządcy, szpitale lub lekarze.

Ile trwa proces dochodzenia odszkodowania?

Podobnie jak w przypadku innych postępowań sądowych, także tutaj nie można niestety liczyć na szybkie rozwiązanie. Ciężko jest też określić dokładny czas trwania takiego postępowania — każdy przypadek jest inny i przebieg procesu zależy od charakteru sprawy oraz szybkości działania danego sądu.

Mówiąc bardzo ogólnie, odzyskiwanie odszkodowań może zająć nawet od 7 do 14 miesięcy. Najpierw trzeba zaczekać, aż wniesiony i opłacony pozew trafi na wokandę, co może zająć od 1 do 6 miesięcy. Sam proces również jest czasochłonny i zazwyczaj trwa około 6-8 miesięcy. W jego trakcie może się odbyć od 3 do 5 rozpraw.

Ile wynoszą koszty sądowe?

Koszty procesu o odszkodowanie przedstawiają się następująco:

 • opłata od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu,
 • zaliczka na poczet opinii biegłych sądowych,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł).

Warto też pamiętać, że z każdym procesem wiąże się też ryzyko przegranej i dodatkowych kosztów, o czym poszkodowany powinien zostać poinformowany. Przegrana wiąże się nie tylko z utratą wpłaconych wcześniej kwot, ale także możliwością nałożenia przez sąd (na wniosek pozwanego) obciążenia powoda (poszkodowanego) kosztami pełnomocnika strony przeciwnej. Ich wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (adwokatów) oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego (adwokata) ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1349). Zależy ona od wartości przedmiotu sporu i może wynosić od 60 zł (przy 500 zł wartości) do nawet 7 200 zł (jeśli wartość 200 000 zł).

W związku z tym w ramach uzyskiwania odszkodowań warto skorzystać z profesjonalnej pomocy firmy lub kancelarii zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Godna polecenia będzie np. Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Wielgus. W ten sposób nie tylko zwiększymy szansę uzyskania godnego zadośćuczynienia, ale także oszczędzimy sobie sporo stresu i nerwów związanych z przebiegiem postępowania sądowego.

Podsumowanie

Dochodzenie odszkodowań to przywilej przysługujący każdemu poszkodowanemu. Często jednak kwota, którą uzyskuje się od ubezpieczyciela, nie jest zadowalająca. W takich wypadkach konieczne będzie wniesienie pozwu do sądu. Można to zrobić samodzielnie lub przez kancelarię prawną albo firmy odzyskujące odszkodowania.

Artykuł sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here