Dom czy mieszkanie?

58 procent obywateli Unii Europejskiej mieszka w domach, a 42 procent w mieszkaniach. W Polsce proporcje są bardzo podobne. Ale np. w Irlandii 93 proc. osób mieszka w domu, za to dwóch na trzech Hiszpanów żyje w bloku – wynika z danych Eurostatu.
Od niemal dziesięciu lat systematycznie rośnie odsetek Polaków mieszkających w domach. W 2006 r. było to 49,7 proc., a w 2014 zaś już 55,2 proc., przy czym każdego roku odsetek ten jest większy.
Zdecydowanie częściej Polacy mieszkają w domach wolno stojących (91 proc. domów) niż szeregowcach lub bliźniakach.
Z danych Eurostatu można też wyciągnąć wnioski na temat struktury zabudowy wielorodzinnej. Spośród Polaków mieszkających w tego typu nieruchomościach prawie 80 proc. osób mieszka w budynkach, w których jest 10 lub więcej mieszkań. Wartość ta powoli rośnie. W 2006 r. było to 77,8 proc., a w 2014 r. – już 79,6 proc. Jest to związane z aktywnością deweloperów chętniej budujących większe budynki.
Zdecydowanie najwięcej osób mieszka w domach na Wyspach Brytyjskich. W Irlandii odsetek ten wynosi 92,8 proc., a w Wielkiej Brytanii – 84,7 proc. Spory odsetek obywateli żyje w ten sposób także w Norwegii (82 proc. (wprawdzie ta do UE nie należy, ale w danych Eurostatu jest uwzględniana) i Chorwacji (80,8 proc.).
Inf. Marcin Krasoń Home Broker