Dożynki w Małochwieju Małym

Na boisku wiejskim w Małochwieju Małym odbyły się tradycyjne „Małochwiejskie Dożynki”, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy wsi i sąsiednich miejscowości.
Organizatorami dożynek były: Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”, KGW, Rada Sołecka oraz GCK z siedzibą w Siennicy Nadolnej. Wieniec dożynkowy wykonały członkinie Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” i członkinie miejscowego KGW. Gospodarzami święta plonów byli: Wiesław Nowicki i Anna Szymańska. (k)