Dyrektor wróciła do szkoły

Joanna Pawluk nie jest już dyrektorem wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Chełmie. Wróciła do „Ekonomów”. Podobno ani starosta, ani ona nie byli zadowoleni ze współpracy.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych powstał po ostatnich wyborach i zmianie regulaminu organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Chełmie. Początkowo kierowała nim Stanisława Dobrowolska, ale starosta postanowił powołać nowego dyrektora. Szefem wydziału została Joanna Pawluk. Miała przede wszystkim zrobić porządek z podległymi powiatowi szkołami. Ale długo w powiecie nie popracowała. Dostała umowę na czas określony, która wygasła z końcem sierpnia. Pawluk wróciła do pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie, w którym była na bezpłatnym urlopie. Uczy przedmiotów ekonomicznych i zawodowych. Ma 21 godzin lekcyjnych.
– Chyba mieliśmy inne oczekiwania wobec tego stanowiska – ucina krótko starosta chełmski, Piotr Deniszczuk. – Na razie nie planuję powoływania nowego dyrektora. Pracę wydziału będzie nadzorował wicestarosta. (bf)