Dzielnice dzielą rezerwę celową

Dzielnice pożytkują swój roczny budżet (129 tys. złotych) w rozmaity sposób. Może to być jedno zadanie inwestycyjne, jak w przypadku Hajdowa-Zadębia.

 

W tym przypadku rada dzielnicy zadecydowała o przeznaczeniu całej puli na remont ścieralnej nawierzchni ulicy Kasprowicza. Podobnie planują w Zemborzycach – tutaj na oświetlenie ulic Stary Gaj i Parczewskiej przeznaczono aż 115 tys. zł.
Większość dzielnic rozkłada swój budżet jednak na kilka przedsięwzięć. Najwięcej zadań rozpisał zarząd dzielnicy Tatary – tutaj będą aż 24 inwestycje i dofinansowania. Środki przeznaczono na remont chodników, postawienie słupów i tablic ogłoszeniowych, schody, sprzęt dla filii MBP, utrzymanie boiska wielofunkcyjnego nad Bystrzycą – czytamy w raporcie na radydzielnic.lublin.pl. CH

Najważniejsze inwestycje z dzielnic:

Bronowice
Doświetlenie ciągu pieszego przy ul. Droga Męczenników Majdanka 38 i 40 – 60 tys. złotych w dwóch wnioskach
Czechów Północny
Budowa parkingów z płyt ażurowych przy ul. Noskowskiego i Króla Rogera – 20 miejsc – 70 tys. zł
Czechów Południowy
Montaż latarni przy przedszkolu specjalnym na os. Karłowicza, przy ZS nr 5 i dwie latarnie przy Kameralnej – 27 tys. zł
Dziesiąta
Remont chodników i krawężników po obu stronach ul. Jana Matejki – 40 tys. zł
Głusk
Doświetlenie ulicy ul. Dominowskiej – 70 tys. zł
Hajdów-Zadębie
Remont nawierzchni ul. Kasprowicza – kontynuacja prac z zeszłego roku, 129 tys. zł (cała rezerwa celowa)
Kalinowszczyzna
Remont chodnika przy ul. Rueckemana – 109 tys. zł
Konstantynów
Oświetlenie ul. Hauke-Bosaka – 70 tys. zł
Kośminek
Boisko plażowe z latarniami solarowymi – 48 tys. zł

Ponikwoda
Budowa brakującej części chodnika przy ul. Ustronie, od Wielkiej do Prudnickiej – 30 tys. zł
Rury
Zakup i montaż ławek – 23 tys. zł
Sławin
Budowa chodnika przy ul. Jana Lisa – 102 tys. zł
Sławinek
Schody od ul. Spadowej do al. Solidarności – 70 tys. zł
Stare Miasto
Zakup i montaż monitoringu przy ul. Szambelańskiej i Lubartowskiej
Szerokie
Remont ul. Wądolnej – 50 tys. zł
Śródmieście
Siłownia terenowa przy placu Lecha Kaczyńskiego – 77,5 tys. zł
Wrotków
Wykonanie siłowni „pod chmurką” przy ul. Nałkowskich, osiedle Medalionów – 50 tys. zł
Węglin Południowy
Budowa chodnika od strony ul. Wielkopolskiej do Szczecińskiej – 44 tys. zł
Węglin Północny
Oświetlenie na Lazurowej, od ul. Klepackiego do Piątkowskiego – 75 tys. zł
Wieniawa
Remont chodnika przy ul. Skautów – 60 tys. zł
Za Cukrownią
Ulepszenie nawierzchni przez mechaniczne rozłożenie destruktu bitumicznego – ul. Dzierżawna – 95 tys. zł
Zemborzyce
Oświetlenie ulic Stary Gaj i Parczewskiej – 115 tys. złspisał CH