Eternit precz!

Mieszkańcy gminy Wojsławice sukcesywnie pozbywają się ze swoich domów eternitowych dachów. Dzięki pozyskanym przez gminę w tym i ubiegłym roku środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odebrano do utylizacji eternit z 55 budynków. Dotacja wyniosła w sumie około 40 tys. zł.
Eternit to potoczna nazwa azbestowo-cementowych wyrobów budowlanych. Ze względu na stwierdzoną szkodliwość włókien azbestu odkładających się w płucach, stosowanie eternitu zostało zakazane w większości państw, a istniejące pokrycia eternitowe są usuwane.
– Staramy się pomagać naszym mieszkańcom w różny sposób – mówi wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski. – Jednym z nich jest likwidacja eternitu z dachów domów naszych mieszkańców. To działanie proekologiczne, ale też estetyczne. Widać, jak pięknieją domy i budynki gospodarcze naszych mieszkańców. (w)