GMINA LEŚNIOWICE. Przedłużają i przedłużają

Mieszkańcy Janówki nie chcą biogazowni, zdjęcie poglądowe

Formalności dotyczące planów budowy biogazowni w Janówce wydłużają się. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz kolejny przedłużyła termin wydania decyzji w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji.

Przed wyborami samorządowymi gmina Leśniowice wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Janówce. Z wnioskiem o to wystąpiła do gminy spółka POWER HUB z Olsztyna. Przedsięwzięcie zakwalifikowano jako takie, które może znacząco oddziaływać na środowisko. Sprawa wywołała w gminie duże emocje, a okoliczni mieszkańcy złożyli do leśniowickiego urzędu petycję, wyrażając swój sprzeciw. Ludzie woleli zadziałać zawczasu, bo obawiają się, że biogazownia powstanie zbyt blisko zabudowań i będą przez to narażeni na szereg uciążliwości, w tym smród i spadek wartości swych nieruchomości. Leśniowiccy urzędnicy tłumaczyli, że żadne decyzje nie zapadły, a oni nie mieli podstaw, aby odmówić wszczęcia postępowania. Wystąpiono o wydanie opinii w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie (Wydziału Spraw Terenowych II w Chełmie), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu. Leśniowiccy urzędnicy zapowiedzieli, że rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych od uprawnionych organów, ale Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, oficjalnie zapewniała, że ona też jest przeciwna biogazowni w tej lokalizacji, bo to za blisko zabudowań. Chełmski sanepid już dawno wydał opinię stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na wody gruntowe, glebę i powietrze, ze szczególnym uwzględnieniem odorów i uciążliwości odorowej (dla inwestora to ewentualne dodatkowe koszty). RDOŚ wymagała uzupełnienia braków formalnych wniosku, a o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia wystąpiły też Wody Polskie. Niedawno RDOŚ po raz kolejny przedłużyła termin wydania swej decyzji. O szczegółach poinformowała 4 czerwca br. wójt Jabłońska w swym obwieszczeniu. Zawiadomiła, że 31 maja do gminy dotarło pismo z RDOŚ o przedłużeniu do 18 czerwca terminu wydania opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na trwającą weryfikację uzupełnienia akt sprawy. W związku z tym gmina wciąż nie może wydać rozstrzygnięcia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla biogazowni. Leśniowiccy urzędnicy wyznaczyli nowy termin załatwienia tej sprawy: 26 czerwca br. (mo)

News will be here