Gminy pomogą z PIT-em

Z zeznaniem podatkowym mieszkańcy gmin Wierzbica, Sawin i Białopole nie muszą już biegać do skarbówki. Wszystko załatwią w urzędzie gminy.

Aby ułatwić mieszkańcom gmin z powiatu chełmskiego dokonanie rozliczeń podatkowych za 2017 rok, naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do wójtów i burmistrzów z propozycją współpracy. Na porozumienie zdecydowało się trzech wójtów, którzy zaoferowali nieodpłatną pomoc swoim mieszkańcom. Mogą oni odwiedzić urząd i skorzystać z komputera, by przesłać drogą elektroniczną zeznania podatkowe przy wsparciu pracowników urzędu.
Zeznania będzie można składać w Urzędzie Gminy Białopole, pokój nr 2 (pomieszczenie biblioteki) – od lutego do 30 kwietnia w godz. 9-14, w Urzędzie Gminy Sawin, pokój nr 108 – od 3 do 30 kwietnia w godz. 8-12, oraz w Urzędzie Gminy Wierzbica, pokój nr 2 (sala narad) – od 3 do 30 kwietnia w godz. 10-14. (mg)