Henryk Pidek w Zarządzie Głównym Szkolnego Związku Sportowego

Henryk Pidek, wiceprezes Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego został wybrany do Zarządu Głównego SZS.
Podczas XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego, który odbył się w Warszawie, wybrano nowe władze Związku oraz wyznaczono kierunki działania na lata 2017-2020.
Prezesem SZS został Grzegorz Janik, poseł RP ze Śląska, a wiceprezesami: prof. Tomasz Frołowicz z AWFiS Gdańsk i Zdzisław Urbańczyk z Wielkopolski.
W czasie zjazdu delegaci z naszego regionu mieli kilka powodów do satysfakcji.
Henrykowi Grundszokowi, wieloletniemu prezesowi i wiceprezesowi LW SZS, Krajowy Zjazd Delegatów nadał tytuł „Honorowego Członka SZS”.
Tomaszowi Augustyniakowi na wniosek Zarządu Głównego SZS Minister Edukacji Narodowej przyznał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a Dariuszowi Winiarczykowi Minister Sportu i Turystyki przyznał brązową odznakę „Za Zasługi dla Sportu”.
BAS