Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku śmierci bliskiej osoby?

Zakłady Pogrzebowe w okolicy - Pogotowie Pogrzebowe

Śmierć bliskiej osoby to bardzo trudny czas, w którym trzeba zmierzyć się z wieloma niezbędnymi, do załatwienia kwestiami, aby móc godnie i z należnym szacunkiem pochować bliską nam osobą zmarłą.

Należy zatroszczyć się o zgromadzenie wymaganych dokumentów z instytucji państwowych, o ustalenie terminów w kościołach, u zarządców cmentarzy, a kończąc na formalnościach w zakładach pogrzebowych oraz ustaleniu miejsca konsolacji. Aby wszystko to dopiąć, na przysłowiowy ostatni guzik, potrzeba siły, zaangażowania, a przede wszystkim czasu. O ile osoby niepracujące mają go pod dostatkiem, o tyle ludzie aktywni zawodowo, mogą mieć problem, aby wszystkie należne z pochówkiem kwestie załatwić na czas. Właśnie dlatego uregulowane prawnie zostały przepisy, które dokładnie określają jaki wymiar urlopu okolicznościowego, z tytułu śmierci członka naszej rodziny, nam przysługuje.

Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci członka rodziny – informacje prawne

Podstawą prawną, na którą powołać się można ubiegając się o należne dni wolne, jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. dotyczące sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy. Dokument ten definiuje należną liczbę dni urlopu okolicznościowego, jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności pracownika w określonym czasie oraz pozwala na zachowanie prawa do otrzymania wynagrodzenia za czas absencji.

Należność ta wyliczana jest przy pomocy tego samego modelu co podczas korzystania z urlopu wypoczynkowego. Obecnie urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze 1 dnia bądź 2 dni, w zależności od stopnia pokrewieństwa pomiędzy nami, a osobą zmarłą. Im bliższe relacje łączyły nas ze zmarłym, tym większa pewność, że będziemy mogli poświęcić, na organizację jego ostatniego pożegnania więcej czasu. Wobec powyższego dwa dni wolne od pracy przysługują nam w momencie śmierci i pogrzebu: żony lub męża, dziecka, ojca, matki, ojczyma oraz macochy.

Owe dwa dni nie muszą być wykorzystane jeden po drugim (łącznie), można je rozdzielić i wykorzystać w innych terminach, pod warunkiem, że wykaże się ich związek z wydarzeniem (pogrzebem) na które składamy wniosek. Z kolei urlop okolicznościowy z tytułu zgonu i pochówku siostry, brata, dziadka, babci, teścia oraz teściowej, przysługuje w wymiarze jednego dnia wolnego.

Warto pamiętać, że jeden dzień urlopu należy się także w chwili śmierci osoby, która przebywała z nami w jednym gospodarstwie domowym, nad którą sprawowaliśmy bezpośrednią opiekę oraz taką, która była na naszym utrzymaniu. Przykładem może być tutaj pogrzeb babci naszego męża lub żony, dzień wolny na uczestnictwo w jej pochówku będzie nam się należał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy babcia ta mieszkała razem z nami i była na naszym utrzymaniu.

W innym przypadku dzień wolny nie będzie nam przysługiwał. Sytuacją specyficzną jest także fakt, że z jednego dnia wolnego będziemy mogli skorzystać w momencie śmierci naszego teścia lub teściowej, nawet jeśli jesteśmy już po rozwodzie z ich dzieckiem (naszym byłym mężem lub żoną). Jeżeli natomiast pragniemy uczestniczyć w ostatniej drodze dalszej cioci, kuzyna czy wuja, wtedy możemy tylko skorzystać z prawa do urlopu na żądanie, urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.

Warunkiem skorzystania z prawa do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci bliskiego jest przedstawienie, w zakładzie pracy dokumentu poświadczającego jego/jej zgon. Dokumentem takim, jest wydawany przez urząd stanu cywilnego (odpowiedni terytorialnie do miejsca śmierci) odpis aktu zgonu. Należy go złożyć razem z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego, nie później niż w drugim dniu naszej absencji w miejscu pracy.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Trzeba sobie jednak uzmysłowić, iż prawo do urlopu okolicznościowego  przysługuje określonej grupie pracowników. Mogą z opcji tej skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, nie ma znaczenia czy jest ona zawarta na czas określony czy nieokreślony, istotne jest natomiast, że chwila śmierci członka naszej rodziny następuje w czasie trwania tego stosunku pracy. Jeżeli zgon ten nastąpi tylko dzień przed podpisaniem umowy, urlop ten nie będzie nam przysługiwał.

Przywileju tego nie będą mieć także osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło), odbywające staż oraz te, w wypadku których nie będzie można wykazać związku czasowego z konkretnym wydarzeniem (pogrzebem). Sytuacją wykluczającą możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego, jest również przebywanie na urlopie wypoczynkowym.

Wynika to z faktu, iż mamy już dostępny czas wolny, aby pozałatwiać wszystkie, niezbędne z organizacją pogrzebu kwestie. Ważne jest, aby dni które chcemy mieć wolne z tytułu urlopu okolicznościowego, spowodowanego zgonem w rodzinie, wykorzystać w czasie poprzedzającym lub następującym wkrótce po ceremonii ostatniego pożegnania. Jeżeli bowiem przypomnimy sobie o należnym wolnym, miesiąc po terminie pochówku, pracodawca może nie wyrazić zgody na jego udzielenie, gdyż przeznaczenie tego czasu wolnego będzie inne niż zamierzone w prawnym rozporządzeniu.

W dzisiejszych czasach firmy pogrzebowe starają się niemalże w całości przejąć na siebie sprawy związane z organizacją ceremonii pogrzebowej, jednak mimo wszystko należy pamiętać, że poza kwestiami formalnymi dzień wolny należy się również ze względu na możliwość spokojnego przeżywania żałoby. Sprawdzone i godne zaufania zakłady pogrzebowe z Lublina z pewnością zajmą się w Państwa imieniu większością spraw organizacyjnych.

Materiał zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here