Ile kosztuje rozwód?

Rozwód, jako orzeczenie sądowe, będące wynikiem złożonego pozwu rozwodowego i toczącego się postępowania sądowego, jest formalnym przerwaniem związku małżeńskiego, obowiązującego w prawie. Decyzja o rozwodzie, według danych, zapada dosyć łatwo, ponad trzysta małżeństw, zawartych na tysiąc, ulega rozpadowi. Małżonkowie, wielokrotnie nie są świadomi, iż koszty dotyczące związku małżeńskiego, z którymi spotkali się przy jego zawieraniu, nie są jedynymi, jeżeli zdecydują się związek formalno – prawnie zakończyć.

Jeżeli strona wnosząca o rozwód, zdecyduje się na pomoc adwokata, musi liczyć się z kosztem, rzędu od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych. Koszty wynagrodzenia dla adwokata zależne są przede wszystkim od terenu, będącego miejscem zamieszkania i toczącej się sprawy. Jeżeli strony zamieszkują duże miasto, z pewnością adwokat pobierze większe wynagrodzenie. Sprawa rozwodowa, która będzie toczyła się bez orzekania o winie, w której małżonkowie są zgodni, by polubownie zakończyć związek i nie przedstawiają wobec siebie roszczeń, może być rozegrana bez pomocy adwokata. Wtedy koszt postępowania obniży się. Jeżeli jednak sytuacja rozwodzących się jest skomplikowana, nie warto rezygnować z profesjonalnego, prawniczego wsparcia.

W momencie składania wniosku o rozwód, strona wnosząca zobowiązana jest uiścić opłatę sześciuset złotych, tytułem kosztów sądowych. Jeżeli sąd swoim orzeczeniem wykaże winę pozwanego, stronie wnoszącej koszty są zwracane, na rzecz obciążenia strony pozwanej. W przypadku, gdy jedna ze stron domaga się podziału wspólnego majątku, musi wnieść opłatę w wysokości tysiąca złotych, gdy obydwie strony w drodze porozumienia będą wnosiły o podział majątku, proponując konkretny podział, spotkają się z opłatą w wysokości trzystu złotych.

Od czynności zasądzenia alimentów, strona wobec której alimenty zostały zasądzone, będzie musiała uiścić opłatę w wysokości 5% od kwoty zasądzonej. W sytuacji, gdy sąd wydaje decyzję o przeprowadzeniu eksmisji wobec jednego z małżonków, druga strona jest zobowiązana zapłacić dwieście złotych. za wnoszenie wniosków dowodowych oraz ekspertyzy, z których może korzystać sędzia, strony postępowania muszą uiścić opłatę (w przypadku opinii, dotyczących określenia więzi, pomiędzy dzieckiem, a rodzicami może być to koszt rzędu tysiąca złotych).

Jeżeli strona nie jest w stanie ponieść wszystkich kosztów sądowych, posiada możliwość złożenia wniosku o odstąpienie obciążenia kosztami sądowymi na podstawie niskich zarobków. Jeżeli strona udokumentuje, że nie jest w stanie bez uszczerbku dla siebie i swojego gospodarstwa domowego, ponieść kosztów, może wnioskować o ich anulację. Osoby samotnie wychowujące dzieci, również mają szansę ubiegać się o zwolnienie z kosztów sadowych. Jeżeli jednak strona wskaże nieprawdziwe dane, grozi jej grzywna w wysokości do dwóch tysięcy złotych oraz poniesienie wszystkich, regularnie ustalonych kosztów.

Jeżeli sąd orzeknie rozwód, strona pozywająca powinna otrzymać zwrot kosztów, którymi zostanie obarczona strona pozwana. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z orzeczeniem, może złożyć apelację od wyroku sądu, obciążoną opłatą sześciuset złotych.

Kancelaria Adwokacka WMC

Materiał reklamowy

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here