Ile powinna kosztować dobra polisa mieszkaniowa?

Dobra polisa ubezpieczeniowa to taka, która odpowiada na potrzeby ubezpieczonego i zabezpiecza jego majątek w pełni. Chodzi tu zarówno o zakres przedmiotowy ochrony – nie tylko budynek, ale również znajdujące się w nim ruchomości. Jak również o zakres ryzyk – nie tylko te podstawowe, jak pożar czy zalanie, ale również te ryzyka dodatkowe, jak przepięcie czy kradzież.

Polisa mieszkaniowa to ubezpieczenie, które chroni nie tylko budynek, ale przede wszystkim finanse samego ubezpieczonego. W razie zdarzenia nie musi on dokonywać napraw z własnych pieniędzy, a może to zrobić ze środków pochodzących z odszkodowania. Natomiast w razie szkody całkowitej, może otrzymać równowartość całej nieruchomości, co albo pozwoli na spłatę kredytu albo na zakup nowego mieszkania.

Dobra polisa ubezpieczeniowa, czyli jaka?

Każda polisa mieszkaniowa składa się z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszym z nich jest umowa podstawowa. Obejmuje ona ochroną mury i stałe elementy budynku, a ryzyka to pożar i zalanie, a niekiedy również przepięcie.

Czym są mury jest dość oczywiste, wielu klientów ma jednak wątpliwości, co można rozumieć jako stałe elementy. Zasadniczo są to wszystkie te rzeczy, których nie da się wynieść z domu bez demontażu. To będą rynny, parapety, okna, drzwi, ościeżnice, podłogi, tynki, ale również baterie hydrauliczne, a w niektórych przypadkach również meble kuchenne, pod warunkiem że są to meble w zabudowie. Jeżeli również w zabudowie znajdują się sprzęty (płyta, piekarniki itp.), to również mogą zostać potraktowane jako elementy stałe.

To bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ pokazuje jednocześnie to, jak wiele można zabezpieczyć i jak wiele w ten sposób zabezpieczyć się nie da.

Drugi element polisy to umowy dodatkowe. Tu jest całkiem duża różnorodność. Umowy dodatkowe mogą dotyczyć ruchomości domowych, zwierząt domowych, altanek i garaży, ale również odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego i osób, które razem z nim mieszkają w danej nieruchomości.

Suma ubezpieczenia zarówno umowy podstawowej, jak i umów dodatkowych powinna być starannie dobrana i dopasowana. W przypadku murów i stałych elementów powinna być równa wartości całej nieruchomości. Dzięki temu w razie szkody całkowitej ubezpieczony będzie mógł odkupić sobie mieszkanie w podobnym standardzie.

W przypadku umów dodatkowych, na przykład ruchomości domowych, suma ubezpieczenia powinna być równa wartości ubezpieczonych przedmiotów.

Co się stanie, gdy suma ubezpieczenia lub zakres ryzyk będzie źle dobrany?

W momencie, gdy sumy ubezpieczenia będą zbyt niskie, ubezpieczony nie otrzyma wystarczających pieniędzy na odzyskanie straconych przedmiotów czy naprawienie powstałych szkód.

Oczywiście, część pieniędzy uzyska. Jednak będzie z nich mógł albo naprawić tylko część mieszkania bądź odkupić część przedmiotów. Drugim wyjściem jest odnowienie całej nieruchomości, ale w niższym standardzie lub odkupienie wszystkich przedmiotów, ale również gorszej jakości.

Jeżeli jakaś umowa w ogóle zostanie pominięta, to przedmiot jej ochrony nie będzie brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania. Przy założeniu, że ubezpieczony nie chce chronić ruchomości domowych, to w razie ich zniszczenia nie otrzyma pieniędzy.

Jeżeli ubezpieczenie domu obejmuje wyłącznie zalanie lub pożar, to w przypadku szkody spowodowanej przez silne wiatry, ubezpieczony będzie musiał poradzić sobie sam z naprawami, a często są to spore koszty. Ubezpieczenie mieszkania od zalania na www.ubezpieczeniemieszkania.pl można więc rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, co da znacznie większe poczucie bezpieczeństwa.

Ile powinna kosztować dobra polisa mieszkaniowa?

I tu właśnie pojawia się kwestia składki za polisę ubezpieczeniową. Nie jest tajemnicą, że im większy zakres ochrony, zarówno pod względem przedmiotowym, jak i pod względem ryzyk, tym większa będzie również składka. Towarzystwo ubezpieczeniowe w taki sposób rozlicza koszty ubezpieczenia, by ze wzrostem odpowiedzialności szedł również wzrost składki.

Sama umowa podstawowa z podstawowymi ryzykami nie jest bardzo kosztowna. Można ją kupić już od stu złotych rocznie, szczególnie jeżeli jest to polisa na niedużą sumę ubezpieczenia (sto tysięcy złotych i więcej). Jeżeli jednak dom jest o wartości przeszło pół miliona złotych to trzeba się liczyć z tym, że sama umowa podstawowa będzie kosztować kilkaset złotych.

Do tego dochodzą ruchomości domowe. To drogie umowy, które znacząco podnoszą składkę. Trzeba jednak pamiętać, że ich wykupienie jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, a kilkadziesiąt złotych więcej w skali roku, to przecież nie jest tak dużo. Znacznie więcej trzeba będzie zapłacić w razie zdarzenia.

Trudno jednoznacznie określić, ile powinna kosztować dobra polisa mieszkaniowa. Najlepiej skorzystać z kalkulatora lub porównywarki ubezpieczeń nieruchomości. Wybrać taką polisę, która da najlepszą ochronę i zobaczyć, która polisa jest w tym gronie najkorzystniejsza finansowo. Inne oszczędności, poprzez na przykład redukowanie ochrony, nie są korzystne i w efekcie mogą przynieść więcej straty niż korzyści.

Artykuł sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here