Inauguracja roku szkolnego 2016/17

SP nr 2 we Włodawie

W czwartek, 1 września, uczniowie po wakacjach wrócili do szkół. Inauguracji roku szkolnego towarzyszyła odświętna oprawa. Były krótkie wystąpienia dyrektorów i gości. We Włodawie do szkół wróciło lub zaczęło w nich naukę ponad 2 tys. uczniów. Najwięcej uczniów rozpoczęło naukę w największej włodawskiej szkole – ZSZ n1 i II LO popularnym „Modrzewiaku” – prawie 700.
Przedstawiciele władz samorządowych życzyli – nauczycielom, rodzicom i uczniom – powodzenia, sukcesów w pracy oraz osiągania jak najlepszych wyników nauczania. (p)