Interpelacje drogowo-śmieciowe

(14 września) Powakacyjna sesja Rady Miejskiej we Włodawie obfitowała w interpelacje. Najciekawsze zadał radny Erazm Meniów, który zaproponował montaż parkometrów w mieście, demontaż „pomnika ormowca” czy zajęcie się zarastającą zielskiem Włodawką. Radni podjęli 8 uchwał, w tym o udzieleniu pomocy powiatowi w przebudowie ulic Tysiąclecia i Korolowskiej.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych zaczął Waldemar Kazuro, pytając o możliwość wcześniejszego uruchamiania latarni ze względu na wcześniejszy zmierzch i późniejszy świt. Radny Krzysztof Flis miał z kolei uwagi do braku kultury zachowania czystości mieszkańców, prosząc o akcję informacyjną. Chciał też wiedzieć, co dalej z PKS-em. Pytał o sprawę złożenia wniosku oświatowego i na mieszkania socjalne. Erazm Meniów pytał o przyszłość budynku i pracowników miejskiego gimnazjum po likwidacji tej szkoły, a także o dekomunizację ul. H. Sawickiej i „pomnika ormowca”. Interesowały go też: zespół ds. rewitalizacji rynku, współpraca miasta ze wspólnotami mieszkaniowymi, zarastanie rzeki Włodawki, słabe efekty remontów ulic oraz o program 500plus i jego koszty oraz efekty. Chciał też zamontowania parkometrów na głównych parkingach oraz pytał o strefę ekonomiczną, która miała powstać w mieście. Rzadko słyszany Andrzej Bisko poruszył temat przegnitych desek na drewnianym moście na Włodawce oraz sprawę konieczności dbania o teren po byłej kaflarni. Lucjan Gąsiorowski apelował o remont ul. Spokojnej, a przynajmniej remont kanału burzowego. Radna Mirosława Dynkiewicz poruszyła temat planów remontowych ulic miejskich. Z kolei Beata Rudziewicz pytała o WDK i jego plany oraz zaapelowała o remont ul. Rzemieślniczej. Sprawę dróg poruszył radny Jerzy Łagodziński (parkowanie na ul. Orzeszkowej i zrujnowana skarpa/schody przy Stokrotce). Inni radni również poruszali kwestie złych wjazdów, nieczystości na posesjach czy ogólnego bałaganu.
Radni podjęli kilka uchwał, w sprawach: zmian w budżecie miasta, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: ul. Korolowska ul. Tysiąclecia PP”; uznania za celowe przystąpienie miasta do przebudowy dróg gminnych ul. Reymonta i ul. Żeromskiego oraz drogi wewnętrznej – ul. Sienkiewicza we Włodawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2020”; wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i na zamianę nieruchomości; nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Miejskiej Włodawa z miastem Kiriat Mozkin w Izraelu.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych zaczął burmistrz Wiesław Muszyński. Ad latarni – pismo do PGE już poszło; PKS – jestem w kontakcie z syndykiem; stawki MZC – podniesiono je o złotówkę, głosowanie było jednogłośne; ad wjazdów – to w gestii właścicieli; reorganizacja oświaty – jeszcze za wcześnie na konkretne plany; dekomunizacja – jeśli będzie potrzeba, to zmienimy nazwy ulic i zlikwidujemy pomnik; parkomaty – nie zrobimy ich, póki żyję; strefa ekonomiczna – procedura się wydłuża ze względów formalnych; kaflarnia – postaramy się kosić tam trawę; most drewniany na Włodawce – tylko całościowa zmiana podkładu może pomóc; ul. Spokojna – jej remont w tej kadencji zostanie zrobiony; ul. Orzeszkowej – opracujemy projekt zmiany ruchu; schodki przy Stokrotce leżą prawdopodobnie w pasie powiatowej drogi; ad kina (odpowiadał dyrektor WDK Łukasz Zdolski) – w pierwszym tygodniu sprzedaliśmy ponad 800 biletów, zatem popyt jest, duże jest też zainteresowanie szkół, zwłaszcza ostatnio „Smoleńskiem”; ad 500+ (informowała kierownik MOPS Anna Borkowska-Łuć) – miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym programem; w rodzinach „mopsowskich” prowadzony jest stały monitoring wydawanych środków, w tym z programu 500+; ad strefy po dawnym PKS-ie (mówił o tym sekretarz Krzysztof Małecki) – jesteśmy w trakcie analizy; zespół ds. rewitalizacji – zostanie powołany w tym miesiącu; ad wniosku oświatowego – nie został w tym roku złożony, może w przyszłym; ad wniosku o mieszkalnictwo – nie ma możliwości budowy mieszkań socjalnych w ramach tego programu.
Wielu radnych, a zwłaszcza obecnych na sali kierowników i dyrektorów, było mocno zdziwionych formą odpowiedzi sekretarza miasta. Komentowali później, że oczekiwaliby pełniejszych informacji i bardziej oficjalnego stylu wypowiedzi. Dla chętnych – sesję można odsłuchać na stronie Twojego Radia Włodawa. (gd)