Inwestycje wybrane

Dwadzieścia inwestycji wybranych do realizacji przez mieszkańców Chełma znajdzie się w przyszłorocznym budżecie miasta. Najwięcej, po pięć, zostanie wykonanych na osiedlach Dyrekcja Górna i Cementownia. Łączna szacunkowa wartość wszystkich zadań to 2 378 500 zł.

 

Przez dwa pierwsze lata funkcjonowania budżetu obywatelskiego mieszkańcy głosowali według podziału miasta na okręgi wyborcze. Taki system nie był do końca sprawiedliwy, bo np. w osiedlu Śródmieście z budżetu obywatelskiego nie została wykonana żadna inwestycja. Władze miasta zdecydowały się podzielić pulę pieniędzy – 2 500 000 zł na dziesięć rad osiedli, po 250 000 zł na każde. Po głosowaniu, które trwało tydzień, wiadomo już, że w przyszłorocznym budżecie Chełma znajdzie się aż 20 inwestycji wskazanych, a następnie wybranych przez samych mieszkańców. To oficjalne wyniki, zatwierdzone przez prezydent Agatę Fisz.
W osiedlu Rejowiecka zostanie wybudowany chodnik przy ul. Wygon. Szacunkowy koszt inwestycji to 250 000 zł. Aż trzy zadania miasto w przyszłym roku ma zrealizować w osiedlu Śródmieście. Są to: przebudowa ulicy Pilarskiego wraz z kanalizacją i chodnikiem – 150 000 zł, wykonanie instalacji burzowej wraz ze studzienkami ściekowymi przy ul. Sienkiewicza – 30 000 zł oraz remont chodnika z prawej strony ul. Siedleckiej, od Pocztowej do Partyzantów.

Na Zachodzie mieszkańcy najwięcej głosów oddali na budowę drogi dojazdowej, jako pierwszy etap, na ul. Synów Pułku. Inwestycja orientacyjnie ma pochłonąć całą pulę przeznaczoną na to osiedle, czyli 250 000 zł. W osiedlu Słoneczne zostanie przebudowany mur okalający cmentarz od strony ul. Orląt Lwowskich wraz z remontem części chodnika. To zadanie ma pochłonąć również 250 000 zł. Z osiedla XXX-lecia do wyboru była tylko jedna inwestycja – przebudowa ul. ks. Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową. Tylko to zadanie spośród wszystkich zgłoszonych spełniało wymogi formalne i zostało ujęte na karcie do głosowania.
W osiedlu Działki zostaną kapitalnie wyremontowane schody, plac i mur przy Szkole Podstawowej nr 4. Obie te inwestycje mają kosztować szacunkowo po 250 000 zł. Mieszkańcy osiedla Kościuszki z kolei najwięcej głosów oddali na przebudowę parkingu wraz z dojazdem od ul. Wolności do Szkoły Podstawowej nr 11. Wartość tego zadania to 200 000 zł. Pozostała kwota 50 000 zł nie zostanie wykorzystana, bo inne inwestycje z tego osiedla były kosztowniejsze.

Na Dyrekcji Dolnej ma być wybudowana droga wewnętrzna z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy budynkach w al. Marszałka Piłsudskiego 1, 3, 5, 7, 9 oraz ul. Wolyńskiej 14. Pięć inwestycji zostanie wykonanych na Dyrekcji Górnej. Najwięcej głosów oddano do remont chodników wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta. Ponieważ szacunkowa wartość tego zadania to 100 000 zł, do realizacji zakwalifikowano jeszcze: modernizację chodnika przy ul. Żwirki i Wigury od nr 5 do 13 – 30 000 zł, remont chodnika po jednej stronie ul. Katedralnej, na odcinku od Wiejskiej do Bydgoskiej – 65 000 zł, modernizację chodnika na ul. Wiejskiej, od Granicznej do Katedralnej oraz wymiana opaski budynku przy Wiejskiej 20-24 – 35 000 zł i kapitalny remont dojścia do klatki przy Bydgoskiej 15 – 20 000 zł. Również pięć inwestycji zostanie wpisanych do budżetu miasta na 2017, a następnie wykonanych w osiedlu Cementownia. Są to: remont chodników w rejonie ul. 11 Listopada – 40 000 zł, remont drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w kierunku budynku nr 4 – 15 000 zł, budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim – 60 000 zł, budowa pięciu miejsc parkingowych przy PM nr 8 na ul. Reja – 50 000 zł i remont chodnika na ul. Kamieńskiego przy posesjach 2 i 4 – 14 000 zł. W tym osiedlu zostało jeszcze do wykorzystania 71 500 zł, ale pieniądze te wrócą do budżetu Chełma, bo dwie pozostałe inwestycje, jakie były zgłoszone na Cementowni, czyli remont parkingu przy Wołyńskiej 71 i przebudowa ul. Szpotańskiego wyceniono na 250 000 zł każdą.
W sumie szacunkowa wartość wszystkich dwudziestu zakwalifikowanych do realizacji w 2017 roku inwestycji to 2 378 500 zł. Niewykorzystana pula pieniędzy 121 500 zł pozostanie w budżecie miasta na inne przedsięwzięcia.
– Wprowadzony w tym roku podział na 10 rejonów przypadł do gustu mieszkańcom – uważa Agata Fisz. – W ten sposób każde osiedle ma zagwarantowaną realizację inwestycji w ramach tej formy podziału części miejskich finansów. Zależy nam, aby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w głosowaniu, dlatego od przyszłego roku planujemy wprowadzić także głosowanie internetowe. (ps)