IPN pisze do TBV

TBV Investment Sp. z o.o, firma deweloperska, która na górkach czechowskich chce na terenie po byłym poligonie wojskowym wybudować Eko Miasto z Centralnym Parkiem, otrzymała w ubiegłym tygodniu od Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu w Lublinie, pismo.
IPN informuje w nim, że „zebrany do tej pory materiał dowodowy nie pozwolił na jednoznaczne wskazanie, iż na terenie Górek Czechowskich znajdują się masowe groby ofiar terroru hitlerowskiego. Do dnia dzisiejszego nie zdołano ustalić nazwisk osób zamordowanych, dokładnego miejsca egzekucji, jak również miejsca pochówku ofiar – czytamy w piśmie.
IPN zajął się górkami czechowskimi po tym, jak zawiadomienie o możliwych miejscach pochówku ofiar zbrodni hitlerowskich i komunistycznych złożyli przed kilkunastoma dniami obrońcy górek.
Spółka TBV w piśmie od IPN została poinformowana również, że w związku z planowanymi inwestycjami na terenie górek czechowskich w przypadku ujawnienia podczas prac ziemnych szczątków ludzkich ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia organów ścigania – najbliższą jednostkę policji lub prokuratora (w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż chodzi o ofiary zbrodni sprzed 70 lat, prokuratorem właściwym będzie prokurator z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).KB