Jak uczyć skuteczniej?

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza na IX Konferencję Skuteczne Nauczanie – Wyzwania Współczesnej Szkoły. Uczestnicy poruszą temat doświadczeń migracji wśród uczniów, problemów rozwojowych oraz szans, jakie stwarza sztuczna inteligencja.

Konferencja odbędzie się we wtorek, 21 listopada, o godz. 13 w siedzibie biblioteki przy ul. Wieniawskiego 15. Kwadrans przed rozpoczęciem zaplanowano rejestrację uczestników. Pierwszym z prelegentów będzie Rafał Hetman – blogger i reporter. Od 2013 r. prowadzi blog o literaturze faktu CzytamRecenzuje.pl. Działa na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTube, a także redaguje książkowy newsletter „Ekstrakt” i prowadzi swój podcast „Rafał Hetman o książkach”. Swoje reportaże publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polska the Times” i magazynie „Chidusz”. R. Hetman będzie mówił o szansach jakie stwarza sztuczna inteligencja w codziennej pracy nauczyciela.

Zaplanowano także wykład Iwony Kryczki, doradcy metodycznego LSCDN, która omówi kompetencje nauczycieli potrzebne w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, a także Beaty Kostrubiec-Wojtachnio z PPP nr 1 w Chełmie, która poruszy temat rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Zwieńczeniem konferencji będą warsztaty poświęcone sztucznej inteligencji w codziennym życiu uczniów i nauczycieli.

– Konferencja służy wspomaganiu nauczycieli wszystkich etapów kształcenia i wszystkich specjalności z Chełma i powiatów chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego w realizacji zadań współczesnej szkoły. Tematyka wpisuje się w realizację ogłoszonych przez MEiN kierunków polityki oświatowej państwa na obecny rok szkolny – mówią organizatorzy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Link do formularza rejestracyjnego będzie dostępny na stronie internetowej biblioteki (bpchelm.pl). Szczegóły pod nr tel. 82 562 24 81. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawują Lubelski Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Partnerzy konferencji – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, PPP nr 1 w Chełmie oraz LSCDN. (w)