Jak wygląda program wsparcia przy nagłej zmianie zawodowej?

Outplacement, czyli program wsparcia pracownika, którego firma musi pożegnać, przynosi obu stronom wiele korzyści. Zakończenie stosunku pracy jest stresującym doświadczeniem zarówno dla osoby zwalnianej, pracodawcy, jak osób, które pozostają w firmie. Wdrożenie programu wsparcia nie tylko zwiększa komfort pracownika, ale pomaga zachować dobre relacje w zespole, motywację osób, które zachowały stanowiska oraz mocny wizerunek pracodawcy.

Na czym polega outplacement?

Przyczyny, przez które firma musi rozstać się z pracownikiem, całym zespołem lub jeszcze większą grupą osób, bywają różne. Niekiedy konieczne jest zwolnienie osoby o dużym doświadczeniu i zasługach dla przedsiębiorstwa, innym razem w grę wchodzą konieczne cięcia budżetowe. Wielu wartościowych pracowników straciło pracę ze względu na pandemię oraz reorganizację w firmach. Niestety takie działania, choć bywają niezbędne, godzą w markę pracodawcy i osłabiają morale pozostałych osób. Dlatego najlepszą praktyką, jaką można wówczas zastosować, jest outplacement. Polega on na udzieleniu programowego wsparcia zwalnianym osobom, takiego, jak:

  • Pomoc psychologiczna;
  • Konsultacje doradcy personalnego w zakresie przygotowania CV, poszukiwania nowej pracy czy prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje;
  • Pomoc w przebranżowieniu;
  • Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Outplacement może mieć charakter indywidualny, grupowy lub mieszany, w zależności od tego jak dużą liczbę osób musimy zwolnić.

Negatywne skutki zwolnień

Wydaje się, że zakończenie stosunku pracy niesie dyskomfort jedynie osobie zwalnianej. Badania prowadzone przez agencje HR wskazują jednak, że sytuacja ta odbija się także na pozostałych członkach zespołu, a w konsekwencji również na samym pracodawcy i całym wizerunku firmy. Niekorzystne efekty zwolnień to m.in.:

  • Wzrost poziomu stresu u pozostałych pracowników – zastanawiają się, czy uda im się zachować swoje posady;
  • Spadek motywacji i zaangażowania;
  • Wzrost rotacji – pracownicy w obawie przed zwolnień i niepewną sytuacją firmy, mogą szukać innego zatrudnienia;
  • Spadek zaufania do pracodawcy;
  • Niekiedy pojawia się poczucie winy w stosunku do osób, które utraciły pracę.

Wszystko to negatywnie wpływa na markę przedsiębiorstwa i może podkopać jej znaczenie na rynku konkurencji – np. u potencjalnych kandydatów w przyszłości.

Jakie korzyści daje outplacement?

Programy pomocowe bezpośrednio chronią zwalniane osoby, ale pośrednio wpływają także korzystnie na pozostałych członków zespołu i wizerunek przedsiębiorstwa. Oczywiście zwolnienia bywają nieuniknione, jednak to od firmy zależy, w jaki sposób zostaną zakomunikowane i przeprowadzone. Outplacement to forma tzw. łagodnych zwolnień, po którą firmy sięgają coraz częściej. W całej Europie z tego typu programów korzysta aż 70 proc. firm. W Polsce jest to już połowa przedsiębiorstw. Outplacement jest działaniem z myślą o przyszłości, pozwala zachować zaufanie do pracodawcy oraz utrzymać motywację do pracy.

Więcej informacji znajdziesz na https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/outplacement

Materiał partnera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here