Jedna na plusie, dwie pod „kreską”

PGK w Krasnymstawie ma nowego prezesa

Miejskie spółki przedstawiły krasnostawskim radnym swoje wyniki finansowe za 2022 rok. Zyskiem pochwaliło się jedynie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie. Dwie inne spółki, PGK i KRAS-EKO, zanotowały wysokie straty.

Rada Miasta Krasnymstaw zapoznała się z wynikami finansowymi spółek za miniony rok. Spółka Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO 2022 rok zamknęło stratą w wysokości 812 243 zł. W minionym roku osiągnęła o ponad 1,1 mln zł mniejsze przychody niż za 2021 r. Spadły wpływy głównie ze sprzedaży surowców wtórnych i wynajmu sprzętu oraz usług. Zwiększyły się też koszty. W 2021 r. wyniosły one ponad 8,6 mln zł, przed rokiem natomiast – prawie 9,4 mln zł. Wzrost jest spowodowany m.in. podnoszeniem kosztów za składowanie odpadów. W spółce na koniec ubiegłego roku było zatrudnionych 37 osób. KRAS-EKO odbiera odpady komunalne z miasta Krasnystaw oraz gmin: Krasnystaw, Cyców, Fajsławice, Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Piaski, Rudnik, Rybczewice, Trawniki, Siennica Różana i Żółkiewka. Na lata 2024-2027 spółka planuje kupić maszyny o wartości 12 mln zł netto, wybudować instalację do przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych i rozbudować składowisko odpadów. Obie te inwestycje mają pochłonąć w sumie 10 mln zł, a pieniądze spółka chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Na minusie 2022 roku zakończyło też Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które zanotowało jeszcze większą stratę niż KRAS-EKO. Zarządzana przez Andrzeja Kmicica spółka zamknęła miniony rok stratą w wysokości 1 666 400 zł. W porównaniu do 2021 roku końcowy wynik finansowy pogorszył się o 1 291 684 zł. Przyczynami były m.in. wzrost opłat za energię elektryczną, podatki od nieruchomości i koszty amortyzacji, cen paliw.

Od 8 grudnia 2022 r. nastąpił wzrost opłat dla gospodarstw domowych za pobraną wodę o 14,6 proc. z 2,73 zł za m sześć. na 3,13 zł za m sześć. oraz wzrost opłat za odprowadzenie ścieków o 14,4 proc. z 5,13 zł za m sześć. na 5,87 zł za m sześć. W opinii zarządu spółki podwyżka tylko w części pokrywa rosnące koszty funkcjonowania i utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na właściwym i zgodnym z obowiązującymi przepisami poziomie. Prezes Kmicic zaznaczył, że obecne stawki za wodę i ścieki w Krasnymstawie należą do jednych z najniższych z pośród miast naszego regionu.

Jedynką spółką, która miniony rok zakończyła na plusie, jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przed rokiem była na minusie – 1 441 777 zł. W 2022 roku TBS w Krasnymstawie wypracował zysk w kwocie 43 440 zł. Na działalności podstawowej spółka odnotowała jednak stratę w wysokości 29 985 zł. Wynikała ona głównie ze wzrostu kosztów utrzymania i eksploatacji starzejących się zasobów mieszkaniowych, w tym też potrzeb remontowych. Nie bez znaczenia były też wzrosty cen materiałów, usług budowlanych oraz wszelkich przeglądów, serwisów, mediów, kosztów pracy. (d)

News will be here