Jedyne takie centrum w regionie

W ciągu trzech lat Politechnika Lubelska wyda blisko 43 mln zł na stworzenie „Centrum badawczego prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii”. Ponad 36 mln zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Resztę uczelnia pokryje z własnych źródeł.


– Rok temu projekt „Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii (CeBMaT)” został umieszczony na tzw. Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, obok 70 innych jednostek, które znacząco wpływają na wzrost doskonałości badań naukowych. Z Lublina tylko nasza uczelnia znalazła się na tej liście. Niestety ówczesne zasady nie przewidywały dofinansowania projektu. Musieliśmy starać się o nie w innych konkursach. I udało się – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej powstała z inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skupia ona infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, łączące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju.

– Nasze centrum będzie jedyną jednostką naukową w regionie, która prowadzić będzie badania z zakresu energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej oraz inżynierii systemów opto- i mechatronicznych niezbędnych do sterowania procesami technologicznymi – podkreśla prof. Wojciech Franus, prorektor ds. nauki PL.

Aby takie badania realizować, uczelnia zakupi 13 stanowisk badawczych, które są unikatowe w skali kraju, jak np. nanotomograf rentgenowski, transmisyjny mikroskop elektronowy, skaningowy mikroskop elektronowy, chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas czy symulator procesów termomechanicznych

– Sprzęt będziemy wykorzystywać do otrzymywania materiałów o ściśle określonych parametrach struktury i właściwościach, takich jak: implanty, kompozyty, laminaty czy sorbenty. Zajmiemy się także poznaniem istoty zjawisk związanych z m.in.: pozyskiwaniem energii, otrzymywaniem materiałów funkcjonalnych, recyklingiem surowców odpadowych oraz analizą ich przebiegu za pomocą zaawansowanych systemów komputerowych i algorytmów wykorzystujących głębokie uczenie – informuje prof. W. Franus.

Urządzenia znajdą się na wyposażeniu m.in. laboratoriów Centrum Innowacji

i Zaawansowanych Technologii PL. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez pracowników uczelni oraz podmioty zewnętrzne, w tym przedsiębiorstwa zainteresowane wykonaniem specjalistycznych badań.
MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here