Kalendarium Ziemi Włodawskiej • 17-23 lipca

– 17 lipca 1924 roku mianowano pierwszego administratora parafii Hanna. Został nim ks. Ludwik Lęga.
– 17 lipca 1946 roku w zasadzce na szosie Lublin – Warszawa, w okolicy Marysina żołnierze „Jastrzębia” zatrzymali samochód, którym podróżowała siostra prezydenta Bieruta, Zofia Malewska z mężem, synem i synową. Początkowo chciano ich wymienić na więźniów politycznych, ale ostatecznie zwolniono.
– 17 lipca 1947 roku w Krzywowierzbie spłonęło 5 domów i 12 zabudowań gospodarskich.
– 17 lipca 2006 roku oddano do użytku nowe rondo we Włodawie, przy skrzyżowaniu ulic Korolowskiej i Lubelskiej.
– 18 lipca 1613 roku zmarł Adam Hipacy Pociej (urodzony w 1541 roku w Różance) – kasztelan brzeski, późniejszy metropolita kijowski i archimandryta peczerski, jeden z twórców unii brzeskiej.
– 18 lipca 1961 roku w Kielcach urodził się wójt gminy Hańsk Marek Kopieniak.
– 19 lipca 2011 roku w wyniku gwałtownej burzy nad Jeziorem Białym zniszczeniu uległo wiele drzew i samochodów.
– W lipcu 1944 roku, na podstawie upoważnienia Starosty Włodawskiego, rozpoczęło działalność Nadleśnictwo Włodawa. Siedziba Nadleśnictwa mieściła się wówczas we Włodawie przy ul. Lubelskiej. Obowiązki nadleśniczego pełnił Marian Chorąży.
– 20 lipca 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej ulicy, w sąsiedztwie rzeki Włodawki, nadano imię Działkowców.
– 21 lipca 1909 roku w Rusiłach w powiecie włodawskim urodził się Jan Hołod pseud. „Kirpiczny” (zginął w walce z żandarmerią niemiecką 6 stycznia 1944 pod Ostrowem Lubelskim) – rolnik, działacz KPP, PPR, oficer Gwardii Ludowej (GL) i Armii Ludowej (AL). Jego imię nosiła przez długie lata jedna z ulic w centrum Włodawy – obecnie ul. Witosa.
– 21 lipca 1944 roku pod Wolą Uhruską zacięte walki z Niemcami toczyły radzieckie jednostki 8 Armii Gwardii 1 Frontu Białoruskiego, które sforsowały tu Bug, zdobywając przyczółek obejmujący wsie Bytyń, Wola Uhruska, Uhrusk i Siedliszcze.
– 21 lipca 1959 roku w Staszowie urodził się Andrzej Lis – radny gminy Włodawa.
– 22 lipca 1944 roku Włodawę oraz ponad 200 miejscowości w pasie nadbużańskim m.in. Orchówek, Sobibór i Suchawę wyzwoliły, spod okupacji niemieckiej, wojska sowieckie – 47 Armia i 2 Korpus Kawalerii Gwardii.
– 22-23 lipca 1946 roku – w akcji odwetowej za uprowadzenie rodziny Bieruta siły bezpieczeństwa przeprowadziły wielką operację w powiecie włodawskim przeciwko miejscowemu podziemiu. W jej wyniku zabito 2 żołnierzy „Jastrzębia”. Byli to „Kruk” (Mieczysław Sawicki) i „Zimny” (Tadeusz Garłoch). Aresztowano także 10 osób związanych z oddziałem „Jastrzębia”.
– 22 lipca 1962 roku w Chełmie urodził się radny gminy Włodawa Dariusz Makarewicz.
– 22 lipca 1964 roku – ogromny pożar Włodawy. Spaleniu uległo kilkadziesiąt budynków.
– 22 lipca 1991 roku odbyło się pierwsze Poleskie Lato z Folklorem. Wystąpiły zespoły m.in. z Chin, Meksyku, Anglii, Ukrainy, Turcji i Wysp Kanaryjskich.
– 22 lipca 2007 roku nawałnica w Okunince uszkodziła wiele domków letniskowych, ucierpiały także liczne drzewa.
– 23 lipca 1780 roku – konsekracja kościoła w Orchówku pw. św. Jana Jałmużnika, przez sufragana chełmskiego bp Melchiora Jana Kochnowskiego. (ad)