Kalendarium Ziemi Włodawskiej 12-18 lutego

– 12 lutego 1813 roku we Włodawie przy ul Kościelnej spłonęła drewniana świątynia unicka.
– 12 lutego 1960 roku w Szumince urodził się radny gminy Włodawa Mirosław Kaliński.
– 12 lutego 1979 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Stary Brus Anna Fox-Hulme.
– 12 lutego 1999 roku Rada Miejska podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz o powołaniu w jej miejsce Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie.
– 12 lutego 2011 roku – wielka awaria ogrzewania! Przyczyną awarii sieci ciepłowniczej, która spowodowała brak ogrzewania przez kilka dni w całej Włodawie, był silny wiatr. Doprowadził on do zerwania linii średniego napięcia i kilkuminutowej przerwy w dostawach prądu m.in. do ciepłowni. To spowodowało znaczny wzrost ciśnienia w sieci ciepłowniczej i rozszczelnienia rur w kilku miejscach.
– 13 lutego 1946 roku zespół pałacowy w Adampolu oraz otaczający go teren został przekazany dla potrzeb Sanatorium Przeciwgruźliczego.
– 15 lutego 1944 roku Niemcy rozstrzelali w Różance grupę Polaków za niestawienie się do pracy przy budowie umocnień wzdłuż linii Bugu.
– 15 lutego 1999 roku Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie rozpoczęła działalność w budynku po dawnym przedszkolu, przy ul. Przechodniej.
– 16 lutego 1749 roku zmarł Antoni Pociej – właściciel dóbr włodawskich.
– 16 lutego 1775 roku właściciel Włodawy książę Adam Kazimierz Czartoryski wystawił w Warszawie obszerną ordynację, która porządkowała przede wszystkim powinności włodawian na rzecz właściciela i wzmiankowała o potrzebie regulacji granic.
– 16 lutego 2000 roku, po rozbudowie i modernizacji, oddano do użytku budynek Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.
– 17 lutego 1703 roku w pałacu Pociejów w Różance ratyfikowano akt fundacyjny, mocą którego L. K. Pociej zobowiązał się wybudować Paulinom murowany kościół oraz klasztor, przeznaczając znaczne fundusze na utrzymanie 18 zakonników. W zamian za tę darowiznę Paulini zobowiązali się odprawiać msze św. w intencji fundatorów, co też czynili do momentu kasaty klasztoru w roku 1864 oraz wznowili swe modły po powrocie od roku 1993 (w Dzień Zaduszny oraz w dniu 3 stycznia – w dniu pamięci śmierci L. K. Pocieja).
– 17 lutego 1993 roku, na mocy aktu notarialnego sporządzonego tego dnia, powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we Włodawie.
– 18 lutego 1983 roku w Lublinie urodził się radny gminy Hanna Grzegorz Ostrowski.
– 18 lutego 1994 roku uruchomiono we Włodawie nowoczesną centralę telefoniczną, dzięki której miasto uzyskało automatyczne połączenia z krajem i zagranicą.
– 18 lutego 2000 roku w Uhrusku pożegnano Janinę Łubkowską (ur. w 1930 roku), rodowitą uhruszczankę, poetkę ludową i śpiewaczkę. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here