Kalendarium Ziemi Włodawskiej 12-18 września

– 12 września 1939 roku podczas bombardowania zniszczeniu uległ most drogowy na Bugu i część Podzamcza.
– 12 września 1942 roku w Tarnogrodzie urodził się Edmund Świtka (zm. 12 sierpnia 2011 roku) – wieloletni trener piłkarzy „Włodawianki”, radny miejski.
– 12 września 1967 roku we Włodawie urodził się Marian Kupisz – radny powiatu włodawskiego.
– 12 września 2003 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy prof. dr hab. Edwardowi Olszewskiemu.
– 13 września 1769 roku – bitwy oddziałów Franciszka i Kazimierza Pułaskich pod Orzechowem i Włodawą.
– 13 września 1939 roku Osowa została wyznaczona jako jeden z punktów zbornych rozgromionej przez Niemców 41 Dywizji Piechoty gen. Wacława Piekarskiego. Stan zgromadzonych oficerów i żołnierzy, z jednostkami artylerii i taborami wyniósł ponad 7000 osób.
– 13 września 1982 roku wieś Zahajki została udekorowana Krzyżem Grunwaldu III klasy, jako wyraz uznania dla postawy mieszkańców podczas II wojny światowej.
– 13 września 2007 roku przy ulicy WiN we Włodawie otwarto Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Naukę rozpoczęło 80 uczniów, w tym 70 z Ochotniczych Hufców Pracy.
– 14 września 1952 roku we Włodawie urodziła się Luba Iwanicka – absolwentka Wydziału Grafiki PWSSP w Łodzi, autorka animacji i grafiki w polskich filmach dokumentalnych m.in. „1000 lat jazdy polskiej”, „Uchronić Żuławy”.
– 14 września 1991 roku – ogromny pożar suszarni chmielu i magazynu zbożowego w RSP w Różance.
– 14 września 2005 roku, na zaproszenie burmistrza Włodawy, w mieście przebywał ambasador USA w Polsce Victor Ashe.
– 15 września 1769 roku – wykonując odwrót spod Włodawy, w walkach pod Łomazami poległ Franciszek Ksawery Pułaski, brat Kazimierza Pułaskiego bohatera walk o wolność dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego. Według niektórych źródeł Franciszek Ksawery Pułaski został pochowany przez paulinów w zbiorowej mogile na cmentarzu we Włodawie.
– 15 września 1944 roku działalność po wyzwoleniu rozpoczęła Publiczna Szkoła Powszechna w Wyrykach. Zgłosiło się 119 dzieci w wieku szkolnym i starszym.
– 15 września 1971 roku we Włodawie oddany został kompleks budynków zakładu karnego.
– 15 września 1979 roku w Lublinie urodził się wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.
– 15 września 1991 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Brusie otrzymała sztandar od społeczności gminy Stary Brus za dotychczasową działalność. Sztandar został poświęcony w miejscowym kościele parafialnym. W uroczystościach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Stary Brus, 7 jednostek OSP z rejonu Włodawa oraz władze województwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie.
– 16 września 1939 roku Włodawę zajęły oddziały niemieckiej 3 Dywizji Piechoty z XIX korpusu gen. Guderiana. W odwecie za obronę pozycji polskich spalono wówczas część zabudowań Orchówka i wzięto zakładników jako gwarancję posłuszeństwa mieszkańców.
– 16 września 2009 roku Sanepid wprowadził zakaz spożywania wody pochodzącej z miejskiego wodociągu we Włodawie. W wodzie wykryto bakterie grupy coli w ilości przekraczającej dopuszczalne normy. „Armagedon” z wodą w mieście, o którym było głośno w całej Polsce, trwał kilka dni.
– 16 września 2010 roku otwarto zmodernizowaną Placówkę Straży Granicznej we Włodawie.
– 17 września 1939 roku oddziały polskiej 33 Rezerwowej Dywizji Piechoty i 41 Dywizji Piechoty stoczyły z Niemcami bój o Włodawę. Polakom nie udało się osiągnąć celu.
– 17 września 1963 roku w Przymiarkach urodził się radny gminy Urszulin Marian Nikołajewicz.
– 17 września 1999 roku pod pomnikiem – kopcem Chwały Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie, odbyły się centralne uroczystości 60 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
– 17 września 2001 roku w parafii NSJ odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna księdza biskupa siedleckiego dr Henryka Tomasika.
– 17 września 2006 roku oddano do użytku halę sportową w Wyrykach.
– 18 września 1972 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Stary Brus Beata Kolasa.
– 18 września 2009 roku uchwałą Rady Gminy Włodawa Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich otrzymało sztandar.
– 18 września 2010 roku, wskutek obrażeń doznanych w wypadku drogowym w Okunince, zmarła pochodząca z Łukowa Janina Michalska – współzałożycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współtwórczyni krajowego duszpasterstwa kobiet, uczestniczka powstania warszawskiego. (ad)