Kandydaci do rady seniorów

Zakończył się nabór kandydatów do Chełmskiej Rady Seniorów, w której zasiądą osoby po 60. roku życia. Zgłoszono 16 osób.

Potrzebę utworzenia rady seniorów zgłaszali głównie przedstawiciele klubów seniorów. Jedną z inicjatorek była radna Ryszarda Mardoń. Projekt uchwały trafił pod obrady i podczas czerwcowej sesji Rada Miasta Chełm jednogłośnie zatwierdziła powołanie Chełmskiej Rady Seniorów wraz z jej statutem. Nabór kandydatów do Chełmskiej Rady Seniorów zakończył się w ubiegłą środę. Zgłoszeń kandydatów na członków rady seniorów mogły dokonać środowiska senioralne oraz każda pełnoletnia osoba fizyczna, dostarczając do Urzędu Miasta Chełm wypełnioną kartę zgłoszeniową. Zgłoszono 16 osób. Spośród nich w drodze publicznego losowania zostanie wybranych 12 osób, którzy ostatecznie wejdą do rady seniorów. Kolejne 3 osoby znajdą się na tzw. liście uzupełniającej. Oprócz tego do Rady wejdą jeszcze 3 osoby wskazane przez prezydent Chełma i przewodniczącego Rady Miasta Chełm. Zgodnie z regulaminem w Radzie może być od 12 do 15 osób. Ze względu na liczbę zgłoszeń Rada ostatecznie będzie liczyła 15 radnych. Wśród osób, których kandydatury zostały zgłoszone na członków rady seniorów są m.in. Wojciech Hetman – znany cukiernik, Grażyna Choma – była radna, Ryszard Masiewicz – prezes Stowarzyszenia Osób z Cukrzycą „Diabetyk Chełmski” i były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Irena Dobrzańska-Cabała – działaczka Klubu Seniora „Złota Jesień”.
Rada seniorów ma mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Ma być łącznikiem między urzędem a starszymi mieszkańcami Chełma. Członkowie rady będą mogli opiniować oraz zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących w szczególności sytuacji seniorów. Kadencja rady trwa 2 lata, a środki na jej działalność pochodzą z budżetu miasta. Radni mają działać społecznie i nie będą pobierać za swoje członkostwo żadnych wynagrodzeń czy diet. (mo)

Lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone na członków Chełmskiej Rady Seniorów: Regina Awtaniuk, Stefan Zdzisław Bruszkiewicz, Barbara Czaus, Grażyna Choma, Bogusław Ciemiński, Irena Dobrzańska-Cabała, Leszek Guściora, Wojciech Hetman, Janina Jatczak, Kamila Koper, Ryszard Masiewicz, Danuta Mikołajczyk, Marianna Niemiec, Danuta Siwiec, Marian Symoniuk, Janusz Stanisław Szust.