Kanikuła radnych zakończona

(31 sierpnia) Dla podjęcia siedmiu uchwał zebrała się, po wakacyjnej przerwie, Rada Gminy Włodawa. Większość aktów prawnych przyjęto jednogłośnie.

Zastrzeżeń podczas głosowań nie było m.in. w sprawach przekazania skarg na gminę Włodawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie: Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie oraz Prokuratora Rejonowego we Włodawie. W pierwszej skardze PKP zarzuca władzom gminy, że te nie uchwaliły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sobiboru-Stacji – plan taki jest niezbędny, aby kolej mogła ubiegać się o odszkodowanie od skarbu państwa, za przekazanie na rzecz Państwowego Muzeum na Majdanku bocznicy kolejowej. Druga skarga dotyczy natomiast uchwały Rady Gminy o opłatach za parkowanie w Okunince – według Prokuratora Rejonowego we Włodawie pobieranie pieniędzy za postój w dni wolne od pracy jest bezprawne. Podczas sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Do budżetu wprowadzono m.in. 94 tys. 547 zł dotacji z budżetu państwa, pokrywającą w 40 procentach ubiegłoroczne wydatki na fundusz sołecki, a także dotację w wysokości 487 tys. zł na budowę drogi Różanka-Stawki oraz dotację z funduszu rekultywacji gruntów rolnych na budowę kolejnego etapu drogi w Żukowie – 30 tys. zł. Gmina Włodawa otrzymała także 20 tys. zł subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie gabinetów lekarskich w szkołach. (a)